Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Imádság a vizsgázó fiatalokért

Imádság a vizsgázó fiatalokért

Isten áldását kérjük az érettségizőkre! Sok sikert kívánunk nekik, imádkozunk értük! Az alábbi imádságot együtt mondjuk értük!

Mindenható Istenem, kérlek hallgasd meg imádságomat,

Midőn arra kérlek, hogy segítsd meg a vizsgázó fiatalokat,

Azokat kik most remegő szívvel kulcsolják imára kezeiket,

És hívő szívvel kérik a Te áldott segítségedet.

Tudom Uram, hogy neked minden hatalmadban áll,

És nem szégyenül meg senki sem aki tőled segítséget vár!

Engedd hát, hogy megtapasztalják gondviselő szeretetedet,

Amellyel tenyereden hordozod a te szeretett gyermekeidet.

Szentlelked által légy mellettük e nehéz napokban,

Midőn félelmekkel küzdve várják sorsukat a padokban!

Mennyei bölcsességeddel világosítsd meg értelmüket,

Hogy a lehető legjobban oldják meg a vizsgán kapott tételüket.

Mutasd meg, hogy te most sem hagyod őket magukra,

És segítséggel válaszolsz az ő esdeklő szavukra.

Hadd tapasztalják meg Uram a te csodás segítségedet,

Hogy majd hálával magasztalják a te háromszor szent nevedet.

Kérlek Istenem, hogy tekints le most rám,

És megváltó Jézusomért hallgasd meg imám.

Ámen.

2020.06.16.

Varga Szilárd Csaba

a Szatmárnémeti Református Gimnázium

iskolalelkésze

Szóljon hozzá