Időkapszula és toronygömb elhelyezése Szatmárgörbeden – Ünnepélyes áhítat

Békesség Istentől, keresztyén testvérek.
A mai nap folyamán a Szatmárgörbedi Református Templomban ünnepélyes áhítatra gyűltek össze a gyülekezet hívei. Ekkor tették fel ugyanis a munkások a toronygömböt. Ebből az alkalomból rövid imádságra, éneklésre, igeolvasásra hívtunk mindenkit.
A hálaadó Istentisztelet a templom bejáratánál kezdődött, aholis ünnepélyes keretek között gyülekezetünk főgondnoka, Székely Gyula átadta az előre elkészített időkapszulát a Mali Árpád, vámfalui bádogos mesternek, hogy helyezzék fel a toronygömbbel együtt annak kijelölt helyére. Ezt követően a gyülekezet bevonult a templomba, majd a 90. Zsoltár 1 versének eléneklésével kezdődött a hálaadás templomi része. A 121. Zsoltár alapján szólt az igehirdetés, és emelhettük mi is szemeinket a zsoltárossal együtt az Isten megtartó szeretetére. Isten eddig is velünk volt, jelen munkálatainkban is Ő vezet bennünket, és ezután is, hitünk szerint vezet mindannyiunkat. Istentisztelet végeztével a hívek kivonultak a templom elé, ahol figyelemmel kísérhettük a toronygömb felhelyezését. Mikor ez megtörtént, akkor a gyülekezet lelkipásztora megáldotta a templomot és a híveket, majd Nemzeti Imánk, a Himnusz eléneklésével zárult e mai alkalom.
Jó volt együtt lenni és közösen hálát adni az Úr Istennek. Az Úr áldjon és őrizzen mindenkit.
Kürti Tamás lelkipásztor

Vélemény, hozzászólás?