Háborúban háborog a szívem

Teremtőm! Jól tudom, Te rendeled el a felettünk lévő hatalmakat és vezetőit, Te határozod meg életük és hivataluk terjedelmét.
Azt is tudom, hogy elődeink a Te hatalmad helyett követeltek földi uralkodókat, akik nem mindig maradtak meg a nemzet szolgálatában, sőt többnyire embertelenül visszaéltek küldetésükkel. A császárok, a királyok, a fejedelmek, az elnökök kevés kivétellel önmaguk hatalmát erősítették és akár tömegek halálán át növelték birodalmukat. Azon keveseket, akik országlásukat nemzetük szolgálatába állították, gyakran népük nem becsülte, és nem értették áldozatos küzdelmüket. Hiába adta meg a mindennapi ember a császároknak, amit kivetettek és behajtottak, mert egyre többet akartak a földi javakból, és végül Isten jussát is magukhoz ragadták. Diktátorok térdre kényszerített emberek között érzik jól magukat, a hízelkedők mindenkor előnyökért állnak vigyázban. Ott, ahol a hatalomvágy érdekek támogatásával találkozik azonnal felerősödik az önzés térereje. Elkeseredve szemléljük, hogyan válik földünk nekünk adott darabja is vérmezővé, ahol testvéreink vérét veszi szörnyű adóként a gőg és a mindeneket eluralni vágyó indulat. Tudjuk, Urunk a Te kezedtől vettük a vezetés hatalmát, és megérdemeljük a földi vezetők ostobaságát, de most mégis arra kérünk, légy hozzánk könyörületes. Vedd vissza az irányítás hatalmát, vedd el a megháborodott elmék döntési lehetőségét, vedd el a fegyvereket az embertől, vedd el a sátán befolyását a vérszagra bátorodóktól, vedd el mindazt, ami bennünket Tőled elszakít! Add Mindenhatónk, a soha ennyire nem hiányzó biztonságot, a csakis Általad visszaszerezhető bizalmat, add a veszni látszó boldogság megújításának reménységét!
Add, amit Krisztus adott, amit a Szentlélek hozott, amit Teremtőnk egyedül Te tudsz adni. Ámen
Nagyvárad, 2022. március 22.
Csűry István

Vélemény, hozzászólás?