Bátoritásra buzdító SZIKE istentisztelet Szamos-negyeden

A 2023-as esztendő első SZIKE istentiszteletét a Szamos-negyedi Református Egyházközség templomában szervezték. Bátoritás volt a témája az eseménynek, az Ige és az énekek is bátorították a jelenlevőket.

Vasárnap délután 17 órától Tolnai János egyházmegyei ifjúsági előadó köszöntötte a gyülekezetet. Az Örömmondók csapata Egriből érkezett, Tolnai Zelma vezényletével, hogy ifjúsági énekekkel dicsérje az Urat: „Ne félj, mert megváltottalak…, Soha semmi többé nem választhat el, Örökké tartó szerelmedtől, Istenem…”

Szilágyi István Róbert dabolci lelkipásztor hozta az igei üzenetet Jeremiás próféta könyvéből olvasva a textust: „Így szólt hozzám az ÚR szava: Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, mielőtt kijöttél az anyaméhből, megszenteltelek, és prófétául rendeltelek a népek közé. Erre azt mondtam: Ó, Uram, Istenem! Íme, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok! Az ÚR pedig azt mondta nekem: Ne mondd ezt: „Ifjú vagyok”, hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek, és mondd el mindazt, amit parancsolok.” (Jer 1,4-7) Az igehirdető elmondta, hogy számára, ifjúskorában nagyon bátoritó volt az, amikor ezt az Igét hallotta. Istenünk még az anyaméhben ismer bennünket, a szolgálatban az sem lehet kifogás, hogy fiatalok vagyunk. Isten velünk van, vele csodákat élhetünk meg és ezt az igehirdető saját életében is tapasztalta.

Juhos Barnabás lecsméri helyettes lelkipásztor nemcsak bátorított, hanem bátoritásra buzdított előadásában. Egy pezsgő gyülekezetnek fontos összetevője az erő. Nem arról van szó, hogy erőseknek kell lenniük a vezetőknek, hanem képesek kell lenniük erőt adni, megerősíteni, bátorítani. Ott van pezsgő ifi közösség, felnőtt közösség, ahol a tagok élnek a megerősítéssel, bátorítás lehetőségével. Mit jelent bátorítani? Bátorítani annyit jelent: értékelni a másikat, bízni képességeiben, segítségére lenni, buzdítani. A bátorítás az örömhír középpontjában áll. Jézus pont ezt teszi velünk.

Bibliai példaként az előadó druszáját, Barnabást hozta fel példaként. Nevének is ez a jelentése: bátorítás, vigasztalás fia. „….biztatta őket, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban” (ApCsel 11,16) Saulnak kellett a Barnabás bátorítása, hogy elkezdje misszióját. Az tud őszintén bátorítani, akinek rendben van az identitása. Krisztusban van az identitása! Később azt olvassuk róla, Márknak újabb esélyt ad neki, miután ő otthagyta őket. Barnabás, aki második esélyt ad! Az tud adni őszintén második esélyt, aki már maga is át élte, hogy egy második esélyt kapott Istentől!

Bátorítani lehet rosszul is, üres szavakkal. Szeretet és igazság egymás mellett jár a bátoritásban. Figyelni arra, ki is az, akit bátorítunk! Jézus arra hív minket, hogy egymást bátorítsuk. Az Isten nélküli világban folyik, ömlik a negatív szemlélet. Isten arra hív, hogy bátorító legyen a jelenlétünk, ezáltal is építve Isten országát az iskolában, otthonunkban, bárhol is vagyunk. Az előadó személyes példákkal is illusztrálta a bátoritás fontosságát: egy élet múlhat azon, hogy bátorítunk vagy sem.

Dr. Király Lajos szatmári esperes, Rácz Ervin generális direktor, valamint Bogya Kis Ferenc és Bogya Kis Mária házigazda lelkipásztorok köszöntöttek. Varga Tamás Sándor segédlelkipásztor pedig a háttérben sokat tett azért, hogy ez az ifjúsági találkozó, ami szeretetvendégséggel zárult, létrejöjjön. Egyedül Istené a dicsőség!

További képek: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=szike&set=a.569214181900662

Vélemény, hozzászólás?