Az Úr Józseffel volt – beiktatták szolgálatába Németi lelkipásztorát

Beiktatták a Szatmárnémeti-Németi Református Egyházközség lelkipásztorát, Kiss Józsefet. Bogdán Szabolcs János püspök hirdetett Igét, a beiktatást Dr. Király Lajos esperes végezte el, Igét hirdetett a beiktatott lelkész is.

Vasárnap a délelőtti istentiszteleten a Németi református templomban Vajas Gréta orgonaművész szolgálatát követően a püspök Mózes elhívásának története alapján prédikált. (2Móz 3,1-12) A csipkebokor lehet minden keresztyén ember életében az Istennel való járás kezdetének helyszíne, ahonnan úgy tudunk továbbmenni, hogy naponként érezzük Isten megerősítő jelenlétét. Hirdeti a csipkebokor, hogy Jézus Krisztusban van szabadulás a bűn Egyiptomából, és végzi naponként bennünk a megszentelődés munkáját. Ahhoz, hogy az Úr tudjon használni valakit, ki kell mozdítania a komfortból. Mózes számára lehetetlennek tűnik a küldetés. Isten válasza erre az, hogy: “Bizony én veled leszek.” Mintha azt mondaná az Úr: te valóban alkalmatlan vagy, de én az ilyen emberekkel szoktam dolgozni. Mennyire nagy biztatás ez a lelkipásztorok és világi vezető számára, hogy Isten velünk lesz. Nem ismerjük a jövőt. Fogalmunk sincs arról, hogy mi áll előttünk, de ha az övéi vagyunk, akkor Ő velünk lesz. Ettől függetlenül sok harcot meg kell vívni majd, de Isten Ígérete, minden élethelyzetben igaznak bizonyul és diadalra vezet. – mondta igehirdetésében a főpásztor.

Dr. Király Lajos esperes lelkészbeiktató beszédében Mózes első könyve 39. részének első 2 verse alapján szólt: “Amikor Józsefet elvitték Egyiptomba, megvásárolta őt az izmaeliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember: Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, így aztán egyiptomi gazdájának a házába került.” A legfőbb csoda az, hogy Isten Józseffel volt, mélységekben és magasságokban. Az áldás nem mindig felhőtlen napokat jelenti, hanem Isten jelenlétét. – biztatott az esperes, majd átadta a pecsétet, a templomkulcsot és a Szentírást, a beiktás szimbólumait.

A gyülekezet presbitériuma és nőszövetsége egy Bocskayt és egy palástot ajándékozott a beiktatott lelkésznek, aki már az új “felszerelésben” hirdette az Igét. Három textust hozott a gyülekezet elé: “Szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Elméne azért Sámuel, és lefeküvék az ő helyére.” (1Sám 3,9b). “Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” (Fil 4,13) “De akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!” (Ézs 40,31) Kiss József bizonyságtételszerű igehirdetésében saját életének múltja, jelene és jövője síkjára helyezte a felolvasott Igéket. A lelkipásztor gyülekezet nélkűl nem tud jövőt építeni. A gyülekezet minden tagjára szükség van az egyházépítő szolgálatban. Rendezzük a sorainkat!  Az együtt való munkálkodásnak csodálatos ereje van. – buzdított a lelkipásztor.

Igei áldást mondott Sipos Miklós nyugalmazott lelkipásztor, Mátyási Gerda Georgina józsefházai lelkésznő, Talpas Petra makói lelkésznő, Szilágyi Balázs Szatmár-láncosi lelkipásztor, Rácz Ervin szigetlankai-, Kürti Tamás szatmárgörbedi és dobrácsapáti-, Törő Attila patóházai-, Vajda Szabolcs irinyi és érdengelegi lelkipásztor és Nagy Dávid németi segédlelkész.

Áldott szolgálatot kívánt a lelkipásztornak egykori osztálytársa Kereskényi Gábor Szatmárnémeti polgármestere, szolgált a kórus és az ifjak csapata. Az ünnepi alkalom nemzeti imádságunk eléneklésével és szeretetvendégséggel ért véget.

Összefoglaló kisvideó: https://www.facebook.com/watch?v=308516225094118

Vélemény, hozzászólás?