Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. április 30.

Velünk az Isten – 2021. április 30.

„… a tanúbizonyságok pedig felsőruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondva: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet! Térdre esvén pedig, nagy fenszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt! És ezt mondván, elaluvék.” (ApCsel 7,58-60)

Rövid dráma egy felvonás, három színben, három szereplő s persze a tömeg…

I. szín: Kikiáltó – csapatot verbuvál a tömegből, hogy István vértanú, vértanú lehessen. Sok tűzzel s kicsit szarkasztikusan rikkantgat:

– Csak tessék, csak tessék, kegyes férfiak, csak tessék, csak tessék! Hamarosan kezdődik István megkövezése. Jöjjenek legyenek szemtanúi, sőt ragadjanak követ, vegyenek rész e nemes cselekedetben. Tisztítsuk meg a várost, a nemzetet, sőt az egész világot a fanatikus keresztyénektől, vándor prófétáktól, házaló prédikátoroktól. Elég volt! Vigyázzunk tanaik mérgezőek: – megbocsájtást, szeretetet és örök életet hirdetnek, de ki akar szeretetben élni, pláne örökké.

Csak tessék, csak tessék! Válogatott kövek kaphatók féláron Simon testvérnél. Válasszák ki a legfelelőbb méretet, csak itt csak most féláron! Aki akarja bátran csikorgassa a fogát, de köphet is. Köpje le a megbocsájtást, az új esélyt, köpje le a diakónust! Mi az, hogy ingyen dolgozik s még prédikál is? Mi az, hogy őseink történelmét emlegeti, meg a Feltámadott Krisztust? Ne döljön be a provokációnak.

Csak tessék, csak tessék! Felsőruháikat, köntöseiket a ruhatárban Saulus testvér megvigyázza, folt nem esik rajtuk, otthon nem kell magyarázkodni a feleségeknek mitől poros a ruhájuk. A végén ne felejtsenek el jattot adni, Saulusnak, hisz mégiscsak szavatolja ruhájuk tiszta és makulátlan marad nem úgy, mint kezük és szívük.  Persze kezeiket is megmoshassák, mint Pilátus, nem sokat használ, de a korona vírus elleni védekezéshez talán hozzájárul.  Külön adományokat is elfogadunk, ne feledjék az Akeldám melletti földterületeket is szeretnénk megvásárolni. Azé a föld, aki temetővé változtatja, hisz legyőzött áldozatai már nem harcolhatnak ellenne legfeljebb a vérük kiált, mint Ábel vére… de kit érdekel.

Csak tessék, csak tessék!

II. szín István haldoklik, halkan, de érthetően imádkozik, szeme az égre függesztve, arca sugárzik:

– Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet! Uram lásd meg az éltemre törőket, nem

tudják mit cselekszenek. Uram bocsáss meg nekik ahogy nekem is megbocsátottál… Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt! Uram vannak itt értékes emberek, mint a ruhatáros, fiatal még, de nagy tudású mentsd meg őt s majd általa másokat!

III. szín, és szól az Úr:

OK

függöny

taps helyett, Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá