Szatm riak a 8. Eur pai Kult ra Napj n

Szeptember 24- n szombaton d lel tt a Tisza partj n elter l Aranyosap ti reform tus templom ban vette kezdet t a nyolcadik Eur pai Kult ra Napja amelyre a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Lelkip sztor K rusa megh v st kapott. A Kult ra Lovagrend tagjainak (akik egy nappal el bb tartott k ves tal lkoz jukat) nnep lyes bevonul sa s a helyi lelkip sztor k sz nt szavai ut n rendhagy liturgia keret ben Higyed J nos Szatm r-k lteleki lelkip sztor hirdette Isten Ig j t. A k rus, amelyet Higyed Gy ngyi karnagy vezetett a m r sokak ltal megtapasztalt ig nyess ggel s lelkesed ssel tett bizonys got.

A jeles nap vek ta egybekapcsol dik az id k zben elhunyt Kult ra Lovagjainak eml k re ll tott kopjafaavat ssal. A templomb l teh t tvonult az nnepl sereg a lovagrend Kultur lis s Kegyeleti Eml khely re, ahol az nneps g Nick Ferencnek, a Kult ra Lovagrend alap t tagj nak, a budapesti sz khely Falvak Kult r j rt Alap tv ny kurat rium eln k nek a k sz nt besz d vel folytat dott. Az Eur pai Kult ra Napja alkalm b l f lk rt mikolai lelkip sztor, Higyed Istv n is sz lt az egybegy ltekhez. A besz deket k russz mok, versek, n pdalok tagolt k. Mesaros Amanda, Aranyp va-d jas n pdal nekes, a Szatm ri Reform tus Gimn zium di kja, saj t mag t k s rve citer n – mer tett a tiszta forr sb l- s n pdalokkal rvendeztette meg a hallgat s got.

A kopjaf k kumenikus meg ld sa s megszentel se ut n a tavaly felavatott Aranyossziget Gyermek s Ifj s gi T bor nevet visel impoz ns p letben folyat dott az nnepl s a r sztvev k megvend gel s vel.. K tetlen besz lget sekre ker lt sor valamint szakmai egyeztet sre a 2017 janu rj ban sorraker l Magyar Kult ra Napja G l n Budapesten a partiumi Szatm rt s vid k t bemutat programmal kapcsolatban valamint a Reform ci 500 ves jubileum nak meg nnepl s vel kapcsolatos k rd sekben.

A K rus s k ld tts g a magyarorsz gi Reform ci Bizotts g ltal meghirdetett p ly zat r szek nt lehetett jelen az esem nyen, akiknek ez ton is k sz nj k a t mogat st.

Vélemény, hozzászólás?