Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Menjetek be kapuin hálaadással! – Avasújvárosban tartották a huszadik nőszövetségi konferenciát

Menjetek be kapuin hálaadással! – Avasújvárosban tartották a huszadik nőszövetségi konferenciát

Huszadik alkalommal tartottak nyári nőszövetségi konferenciát, mely évek óta a legnépesebb rendezvény a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben. Idén a Nagybányai Református Egyházmegye, pontosabban Avasújváros gyülekezete adott otthont az eseménynek.

Közel kétezer asszony töltötte meg az avasújvárosi templomdombot szombaton délelőtt, ahol a házigazdák, gyülekezeti-, nőszövetségi tagok, presbiterek, önkéntes tűzoltók, ügyes zöldpólós ifjak igyekeztek a vendégek felé szolgálni Isten ügyét. A megye egyik legnagyobb befogadóképességű templomába sem fértek be a hívek, de a templom mellett kivettetőn is lehetett követni az istentiszteletet, ahol Csűry István királyhágómelléki püspök hirdetett Igét a napi bibliaolvasó kalauz szerint Ige, azaz Péter pünkösdi prédikációrészlete alapján.

Püspök úr még a konferencia előtt ezekkel a szavakkal köszöntötte a nőszövetséget: „Elismeréssel köszöntjük a királyhágómelléki nőszövetséget újkori történetének harmincadik évében. Illik ilyenkor megemlékezni az áldozatos gyülekezeti munkáról, amelyből minden tag a vezetőkkel együtt erőfogytig kivette részét. Illik köszönetet mondani a lányoknak és asszonyoknak színes változatban megjelenülő szolgálatukért,… illik ilyenkor megcsókolni a fáradhatatlan kezeket!
Ezekkel együtt az ünnep alkalmán keresem magam is a nők szolgálatának titkát, amelyben mindig van rejtett, de azonnal hasznosítható erőforrás, és van bátorító mosoly a fáradt, de rögtön élénkülő tekintetben, amely életüdítő szeretettel van tele. Keresem a magyarázatát annak is, hogy az ilyen lélek hordozói miért nincsenek többen, miért nem az ilyenekkel van tele a világ. Jézus Krisztus idézett szavai szerint az őt követők a nemes lelkűek, akik elhagyják a nyűtt életformát, ledobják a gyűlölet roskasztó nehezékeit és szívüket megújításra felajánlják.”

Az igehirdetést követően Bogya Kis Mária a Királyhágómelléki Református Egyházkerület elnöke a 100. zsoltár 4. és 5. versével köszöntött: „Menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicséretekkel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az ÚR, örökké megmarad kegyelme, és hűsége nemzedékről nemzedékre.” A nyári konferencia a nőszövetségi találkozó kiemelkedő ünnep, ezt nem lehet kihagyni, innen távol maradni, az együttlét öröme, a lelki feltöltődés áldott alkalma ez esztendőről esztendőre. – mondta, majd így folytatta: „Kérjük Istent, áldja meg ünnepünket, életünket, szolgálatunkat, a választói közgyűlés tagjainak kérünk bölcsességet, hogy döntéseikkel az Úr akarata szerint járjanak el.”

Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói előadótanácsos örömmel köszöntötte a református „zarándokokat”, majd Tamásán Éva a Nagybányai Református Egyházmegye Nőszövetségének elnöke is köszöntött.

Gellén Sándor a Nagybányai Református Egyházmegye esperese, házigazda, avasújvárosi lelkipásztor, aki kiváltképpen jártas az egyháztörténetben, elmondta az összegyűlt seregnek röviden a település történetét, mely 96 százalékban református, és amely az Avas hegység völgyének legnagyobb és legjelentősebb nagyközsége a Tálna patak mellett.

Az Immánuel Zenekar szolgálata a köszöntések és előadások között áldott volt, örömmel énekelt velük a gyülekezet.

Előadást tartott Krisztus jó illatáról, mely a nőszövetség legjobb „parfümje”, P. Tóthné Szakács Zita a Magyarországi Országos Nőszövetség elnöke, majd Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, aki a hálaadásra hívta fel a figyelmet gyakorlatias, életízű szolgálatával. Számunkra fontos, hogy hálaadással menjünk be kapuin.

Bogya Kiss Mária marad az elnök

A szünet után megtartották a választói közgyűlést, melyen kiderült további hat évig marad az elnök Bogya Kiss Mária. Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói előadó tanácsos javaslatára a kilenc egyházmegye nőszövetségi elnöke ezentúl társelnök lesz. Újonnan megválasztott alelnök Nagy Erika sárközújlaki lelkésznő, jegyző Balázsné Kiss Csilla Érmihályfalváról.  Titkár Szilágyi Noémi, pénztáros Korda Ildikó, mindketten Szatmár-Láncosból. Isten áldja további szolgálatukat!

A záró istentiszteleten három gyülekezet nőszövetségi zászlaját hozta, hogy Isten áldását kérjék az élőkre a biharfélegyháziak, mezőbajiak és avasfelsőfeliak.

Bak Enikő Nagybánya-óvárosi lelkipásztor szívhez szóló igehirdetését követően Fazakas Judit hosszúmezői lelkésznő ágendázott, és mintegy ezren éltek az úrvacsora áldott lehetőségével. Az egybegyűltek örömmel indultak haza, feltöltődve, még ha órákon át is kellett megtegyék a fárasztó utat.

Szóljon hozzá