Jövendő ígérete, újkenyér ünnepe Erdődön

Jövendő ígérete hangzott Erdődön: “Lesz még vetés és aratás!” Újkenyér ünnepén hálaadó istentisztelet tartottak, a gyermekbibliahetet is megtartották.

2023 augusztus 27-én az erdődi református templomban Kaszaniczki Csongor erdődi lelkipásztor hirdetett Igét: „Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt… Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás.”  (1Mózes 8,21 -22) Ezek Isten első szavai az özönvíz pusztulását követően. Különlegessége, hogy Isten első áldása, első ígérete elsődlegesen a földhöz, a termőföldhöz kapcsolódik, és csak másodlagosan szól az emberről. Az Úr megérzi Noé hálaáldozatának „kedves illatát”, és ezt mondja: „Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.” A jövendő élet ígérete van ezekben a szavakban, egy nagy folyamatosság, ami az emberi életnek keretet ad. Isten itt tulajdonképpen azt a rendet erősíti meg, amit eredetileg a teremtéskor már megalkotott. Amikor elválasztotta egymástól a nappalt és éjszakát, a különféle vizeket, és amikor a különféle égitestekkel kijelölte az ismétlődő napszakokat és évszakokat, akkor egy nagy rendet alkotott, mely biztonságos életkeretet nyújt az ember számára. A mai ünnephez különösen is kapcsolódik ez a szópár: „Nem szűnik meg a vetés és az aratás.” Ha jól belegondolunk, ez a kettő az egész emberi életünket átfogja. Mert mi is történik a vetésben és az aratásban? Amikor vet az ember, azzal egy folyamat kezdődik el, ami aztán az aratáskor beteljesedik. Amikor vetünk, akkor mindig előre tekintünk, reménykedünk, és várjuk a gyümölcsöt. Amikor aratunk, akkor visszatekintünk, elfogadjuk azt a termést, amit kaptunk, és hálát adunk érte. – mondta a lelkipásztor.

Az elmúlt héten tartottak gyermekbibliahetet is, Lécz Aletta presbiter és tanitónő segítségével. A vasárnapi istentiszteleten a gyülekezet előtt mondták el a gyerekek, amit a héten tanultak.

Vélemény, hozzászólás?