Imaheti alkalmak Kakszentm rtonban s Szatm rg rbeden

Az elm lt vas rnappal kezd d en kezd d tt az imah t a Kakszentm rtoni Reform tus Egyh zk zs gben. Noha kicsiny gy lekezetr l van sz , de az Ige ut n val v gy d s m gis arra ind totta a helyieket, hogy minden este 25-33-an r szt vegyenek ezeken az Istentiszteleti alkalmakon.

J volt l tni s rezni, hogy ezek az emberek nem csak k v ncsiak voltak az rkez vend g lelkip sztorok szolg lat ra, de k zzel foghat jel t is adt k szeretet knek. Egyr szt a fiatalok adtak el minden nap egy-egy neket, s szavaltak is a t m hoz kapcsol d verseket, m sr szt a gy lekezet egy-egy csal dja v llalta fel a lelkip sztorok, azok csal dja, illetve az ket elk s r gondnok megvend gel s t.

M rcius 15- n, mivel be p lt az imah t programj ba, k l nleges Istentiszteletben lehetett r sz k azoknak, akik elj ttek, hiszen Nemzeti nnep nkr l is megeml kezhett nk.

Az imahetet rvacsoraoszt s z rja, amikor is az rkez vend g-lelkip sztor a h zigazda-lelkip sztorral egy tt oszt rvacsor t.

A k vetkez lelkip sztorok v llaltak szolg latot:

– M rcius 12 (vas rnap): Kiss J zsef, egyh zmegyei f jegyz (Szatm rp lfalva)

– M rcius 13 (h tf ): Simon Attila (Szatm rudvari)

– M rcius 14 (kedd): Genda rp d Szabolcs (Petty n)

– M rcius 15 (szerda): Elek Arnold (Halmi)

– M rcius 16 (cs t rt k): Kiss Szabolcs (Apa)

– M rcius 17 (p ntek): Balogh Enik (Kismajt ny)

– M rcius 18 (szombat): Balla G bor (V mfalu)

– M rcius 19 (vas rnap): Kall s Lilla (Debrecen)

 

 

 

Hasonl a helyzet Szatm rg rbeden is. Itt vas rnap kezd dik az imah t, s szint n minden d lut n m s-m s lelkip sztor hirdeti majd az Asr Isten Ig j t. Minden d lut n felcsend l majd k t nek, s k zte egy-egy szavalat. Ugyancsak rvacsoraoszt ssal z rul majd itt is az imah t.

A k vetkez lelkip sztorok v llaltak szolg latot:

– M rcius 19 (vas rnap): Kall s Lilla (Debrecen)

– M rcius 20 (h tf ): Szab S ndor (Szil gyp r, rk r s)

– M rcius 21 (kedd): Darabont Tibor (Ottom ny)

– M rcius 22 (szerda): G l S ndor, Ker leti Lelk sz rtekezleti Eln k (Gencs)

– M rcius 23 (cs t rt k): R cz Ervin (Erd d)

– M rcius 24 (p ntek): Farkas L szl (Kolozsv r Irisztelep)

– M rcius 25 (szombat): Apjok Art r (Nagykolcs)

– M rcius 26 (vas rnap): Tolnai Istv n, Nagyk rolyi Esperes (Nagyk roly-Kertv ros)

Vélemény, hozzászólás?