Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Három lelkészt szentelnek fel ma egyházmegyénkből

Három lelkészt szentelnek fel ma egyházmegyénkből

Mint ahogy már arról beszámoltunk, ma tartják a Királyhágómelléki Református Egyházkerület őszi közgyűlését, ahol a tisztújítási folyamat záró mozzanataként az újonnan megválasztott tisztségviselők leteszik az esküt. Délután 4 órakor lesz a közgyűlés ezen ünnepi része a Nagyvárad-Újvárosi templomban, melynek keretén belül még átadják a Pro Ecclesia és a Pro Partium Díjakat. Igét hirdet Ft. Csűry István püspök. Ekkor kerül sor a lelkészszentelésre is.

A Szatmári Református Egyházmegye többszörösen érintett ezen az eseményen, hiszen három szatmári egyházmegyében szolgáló fiatal lelkész szentelése is ekkor lesz. Varga Szilárd-Csaba Szatmárnémetiben született, Szatmár-Láncos gyülekezetében nevelkedett, majd a teológia elvégzése után a józsefházi gyülekezet helyettes-lelkipásztora lett. Rácz Ervin-Lajos szatmári születésű, Szatmár-Szamosnegyedi gyülekezet neveltje, a teológia után Szatmár-Kültelken segédlelkész. Jelenleg erdődi helyettes-lelkész (most éppen saját magáról ír :).) .  Varga Botond-Endre váradi illetőségű. Nagyvárad-Réti gyülekezetben nőtt fel és miután elvégezte a teológiát városunkba került Szatmár-Láncosba, segédlelkészként. Mindhármójuk életében jeles nap a mai, hiszen most már valóban önálló, felszentelt, felelős szolgái lesznek az Úr Jézusnak.

„Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelenik.

Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, a melyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;

Hanem amiképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;
Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” (1Pét 1, 13-16)

Szóljon hozzá