Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Gyermekfoglalkozás és magyar költészet napja Szigetlankán

Gyermekfoglalkozás és magyar költészet napja Szigetlankán

A foltot nem takarni kell, hanem a tisztitóba küldeni. Van tisztitószer. Ilyen egyszerű üzenet hangzott el Szatmár-Szigetlanka református gyülekezetében a magyar költészet napján, miközben egy új programja is elindult az egyházközségnek: a gyermekfoglalkozás istentisztelet alatt.

“Kérem a kedves szülőket, akiknek ötödikes vagy annál kisebb gyermeke van, óvodások is jöhetnek, bátran hozza vasárnaponként a szigetlankai református templomba! Két lehetőség is fennáll. 1. Már az elején munkatársainkra bízza gyermekét az Emmaus Gyülekezeti Házba és nyugodtan részt vehet az istentiszteleten az alkalom végéig. 2. Hozza gyermekét az istentiszteletre! A lelkipásztor (aki éppen szolgál) a közénekek között kihívja őket az úrasztalához és 2 percben elmagyarázza nekik az igehirdetés egyik mondanivalóját gyermeknyelven, és utána a munkatársak kivezetik őket az Emmaus Gyülekezeti Házba, ahol csatlakoznak azokhoz, akik az istentisztelet elejétől ott vannak. Tehát csak az istentisztelet első negyed óráján vesznek részt, de hallanak üzenetet. Én a második lehetőséget ajánlanám, mert célja az új programnak az, hogy bevezessük gyermekeinket az egyházi életbe úgy, hogy számukra ne legyen megterhelő és unalmas. Másrészt pedig szeretnénk felszabaditani a fiatal szülőket arra, hogy nyugodtan vegyenek részt az istentiszteleten. Egy okkal kevesebb a hiányzásra. Aki szeretne még csatlakozni munkatársként, jelentkezzen Szabó Bartha Gabriella tanitónőnél.” – ezzel a felhívással élt a lelkipásztor az elmúlt héten. És jöttek is a gyerekek az istentiszteletre.

Mindenekelőtt a már kialakult szigetlankai szokás szerint konfirmandusok olvasták fel a lekciót, Dániel könyve 9. részének első 19 versét, és ugyancsak ők vezették az imádságot. Ezt követően a lelkipásztor lejött a szószékről, maga köré gyűjtötte a gyerekeket és a prédikáció üzeneteiből egyet átadott számukra, ezután pedig elbocsátotta őket az Emmaus Gyülekezeti Házba ahol Szabó Bartha Gabriella és Buhai Csilla tanitónők várták foglalkozásra őket.

A lelkipásztor Dániel bűnbánó imádságából a 9. rész 18. versét emelte ki alapigeként: „Istenem, fordítsd felém füledet, és hallgass meg! Nyisd ki szemedet, és lásd meg: milyen pusztulás ért bennünket és azt a várost, amelyet terólad neveztek el! Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket.” A Dániel könyvéről szóló igehirdetés-sorozat 9. részeként a lelkipásztor arról szólt, hogy ne másokat hibáztassunk elsősorban csődjeinkért és romjainkért, hanem magunkkal kezdjük. Vigyük azt Isten arca elé, ahogy József Attila is tette: “Átlátsz, tudom, a bűnök cifra gyolcsán, Erény rongyán, bátorság mentebőrén, Mégis mindent levetkezem, Uram, S elődbe küldöm lelkem szűzi pőrén.” Csak Ő tisztit meg minket azoktól, de Ő megteszi.

Az igehirdetést követően Pataki Édua Tamara szigetlankai ifjú szavalta el Farkas Árpád: Apáink arcán című versét. Ezentúl minden vasárnap a délelőtti istentiszteletek alatt gyermekfoglalkozás lesz úgy, hogy az istentisztelet első részében jelen lesznek, és üzenetet is kapnak.

Szóljon hozzá