Felpörgött a Diakónia Keresztyén Alapítvány Szatmárnémeti Fiókszervezetének aktivitása

Alighogy megkapta a működéséhez szükséges dokumentumokat, magas hőfokon indult be a Diakónia Keresztyén Alapítvány Szatmárnémeti Fiókszervezetének aktivitása. Az ukrán-orosz háború kitörése óta önkéntesek, lelkipásztorok és gyülekezetek segítőszándékát az újonnan alakuló alapítvány fogja össze, Kiss József lelkipásztor, valamint Székely Bernadett és Hudák Zoltán diakónusok munkája által.  

Már a menekültáradat első hulláma idején a halmi és a petei határátkelőnél igyekeztek segítséget nyújtani az önkéntesek. A határon inneni ugocsai lelkipásztorok, Szilágyi István Róbert, Elek Arnold, Kala Noémi és Gáti Tibor, valamint segítőik Halminál figyelték az eseményeket. Aztán megnyílt a menekültek számára a Nagytarnai Ecosunhome. A hely, ahol nyaranta élményszerű táborokat szoktak tartani, most menekültek nyújt védelmet és vigaszt. Pár napig megpihennek ott a háború elől menekülők, majd egy jobb élet reményében nyugatra indulnak. Önkéntesek felváltva nyújtanak segítséget ott is, figyelve az ideiglenes lakók szükségére.

A szervezet és a szatmári egyházmegye természetesen nem feledkezik meg azokról sem, akik ott maradtak hazájukban. Főként a kárpátaljai magyar református testvérek felé próbálják irányitani a segítségnyújtást. Dr. Király Lajos szatmári esperes, amint lehetett, felvette a kapcsolatot Hunyadi Attila Máramaros-ugocsai (kárpátaljai) esperessel. Elmúlt héten személyesen is találkoztak a Szatmár-Németi Református Egyházközség gyülekezeti termében. Az ugocsai esperes elmondta, hogy az ottmaradók, beleértve lelkipásztorokat is, egzisztenciája került veszélybe, a háború okozta helyzet miatt. Remélhetőleg a háború nem fog eljutni Kárpátaljára, de annak szele már most a mindennapok megélhetését súlyosan érintette.

A Diakóniával eddig is szorosan együttműködő hollandiai MeHoRo is elindította szállítmányait. Már meg is érkezett az első kamionnyi rakomány Szatmárnémetibe, ahol elraktározzák a gyűjtőpontokon és folyamatosan viszik tovább Kárpátaljára.

A szatmári egyházmegye, sőt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, sőt az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezetei is, valamint különböző cégek folyamatosan küldik a tartós élelmiszereket a szatmári gyűjtőpontok irányába. Ennek felsorolásába nem bocsátkoznánk most bele, mert félő, hogy kihagyunk valakit. Később majd összegzünk, azonban már most érdemes megemlíteni, hogy szerdán a távoli Aradi Református Egyházmegye esperese Tóbiás Tibor György is bőséges élelmiszerrakománnyal érkezett a németi gyülekezet raktárához és szintén távolról érkezett Sipos-Vizaknai Balázs kibédi lelkipásztor. A gyülekezetek perselypénzei is folyamatosan érkeznek a diakónia számlájára, még a párizsi magyar gyülekezetből is érkezett adomány.

A református egyházmegye szervezésében a szatmári adománygyűjtő pontok továbbra is a következők: Szatmárnémeti-Németi, a Batiz és Ombod református egyházközségei.
Az adományokat 9.00 és 16.00 óra között várják, hétfőtől péntekig.
Telefonszámok, ahol még érdeklődni lehet a segítés módja felől: Kiss József egyházmegyei főjegyző, a Szatmári Diakónia igazgatója: 0745.360.629 Szilágyi Levente az Esperesi Hivatal ügyintézője: 0745.812.429, Szatmári Diakónia– Hudák Zoltán: 0751.697.785 és Székely Bernadett: 0752.078.988.

A diakónia tevékenységét követni lehet a Fundația Creștină Diakonia Filiala Satu Mare/Diakonia Keresztyén Alapítvány Facebook oldalon.

Vélemény, hozzászólás?