Előkészítő osztály tanévzáró ünnepsége

A Láncos templomhoz tartozó Kálvin János Gyülekezeti Házban tartotta tanévzáró ünnepségét a Szatmárnémeti Református Gimnázium előkészítő osztálya.

Kedden 18 órától először az előkészítősök táncát láthatták a szülők és jelenlevők Kása Zsolt és Kása Melinda koreográfiájával és irányításával. A műsor után az oklevelek és a jutalmak kiosztására került sor.

Mekker Melinda tanitónő az alábbi szavakkal köszöntött és adott hálát az elmúló tanévért:
“Különös élmény tanévet zárni, hiszen alig aludtunk néhányat a szeptemberi első csengőszó óta, és már is itt tolong ez a 25 kisdiák, aki azt várja, kimondjam végre az elbocsátó szép szavakat. És ez nem sokára meg is fog történni, csak hát előtte mégis csak végezzünk egy rövid számvetést az előttünk álló hosszú-hosszú vakáció előtt… A mögöttünk álló tanév a nagy várakozások jegyében indult és érzésem szerint nagy gyorsasággal eltelt, melynek a végén néhány pillanatra megállunk, hogy számba vegyük közös eredményeinket, és az igyekezet során jelentkező kudarcokat is. A mögöttünk lévő tanévre visszagondolva először a hálaadás szava kell, hogy

elhangozzék. Köszönjük Istennek a napi munkához kapott erőt, kitartást, a nehézségekben is megtapasztalt támogatást és bátorítást. Köszönöm a munkatársaimnak azt, hogy hűségesen végezték szolgálatukat, köszönöm a szülők türelmüket, odaszánásukat. Köszönöm, hogy az osztály tekintélyes része becsületes munkával, szép tanulmányi és verseny eredményekkel örvendeztetett meg minket. Köszönöm a szülők bizalmát, hogy ránk bízták gyermekeiket, vállalták az iskoláztatás terheit, igyekeztek segíteni az iskola munkáját.
Hiszem: a pedagógia szabadsága nem az anarchia szabadsága, hanem felelős szabadság. Nem a mindent megengedés, a mindent ráhagyás elve vezérel bennünket, hanem az a szándék, hogy gyermekeink fokozatosan képesek legyenek kifejleszteni magukban a belső fegyelmezettség képességét, állapotát. Szilárd erkölcsi elvek alapján álló, határozott életcéllal elkötelezett, döntéseiért felelőséget vállaló fegyelmezett ember veheti fel csak a siker reményében a harcot saját maga és közössége érvényesüléséért. Mert érvényesülni kell tanulásban, munkában egyaránt. Minden tanév egy-egy nehezebb akadály, s eredményes leküzdése a jól végzett munka örömével kell, hogy eltöltse azt, aki túljutott rajta… Kívánom, hogy tartalmasan, vidám hangulatban teljék nyári szünet, vigyázzatok magatokra, egymásra, hogy szeptemberben mindannyian együtt köszönthessük az új tanévet. A 2021/2022-as tanévet hamarosan bezárom.”

Vélemény, hozzászólás?