Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Bízzatok Istenben! – szalagtűző istentiszteleten

Bízzatok Istenben! – szalagtűző istentiszteleten

Istentisztelet keretében került sor a Szatmárnémeti Református Gimnázium szalagtűző ünnepségére. Így a Láncos templomban, múlt csütörtökön a pünkösd ünnepére is együtt készülhettek fel lelkileg a diákok.

Varga Szilárd Csaba iskolalelkész a Zsoltárok könyve 37. részének 4-től 7-ig terjedő versei alapján prédikált: „Bízzál az ÚRban, és cselekedj jót, e földön lakjál, és élj hűségesen. Gyönyörködj az ÚRban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az ÚRra utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.” Bízni Istenben azt jelenti, hogy a hit szemüvegén keresztül szemlélem a dolgokat. Ehhez lelki szemekre van szükségünk, mert a testi szemeink sokszor becsapnak minket mint pl. a délibáb esetében. Testi szemeinkkel sokszor rosszul látjuk a dolgokat. mindig a hibákra és a nehézségekre nézünk. Ezért figyelmeztet ma az Ige, hogy előbb bízz az Úrban és csak aztán cselekedj. A bibliai hősöknek is nagyon sok hibájuk volt, de volt egy erényük. Az, hogy hittek Istenben, feltétel nélkül bíztak benne és türelmesen vártak. Egy olyan világban amikor már minden gombnyomásra működik, nagyon nehéz ezt gyakorolni. De törekedni kell. Ez a siker útja. „Gondolj merészet és nagyot, és tedd rá éltedet, nincs veszve bármi sors alatt, ki el nem csüggedett.” (Vörösmarty Mihály). Légy hát bátor és erős és ne félj, mert veled lesz az Úr mindenben amiben jársz. „Bízzatok Istenben!” – zárta buzdítással igehirdetését a lelkipásztor.

Ezt követően Király Lajos szatmári esperes a felnőttévállásról szólt, idézve Pál apostolt: „Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem: azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekifeszülve. célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van.” (Fil 3,13-14) Póti Eduárd iskolaigazgató is egy Ige köré csoportosította gondolatait: „Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, amiket látott a szemed, és el ne távozzanak szívedből egész életedben, hanem ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal.” (5Móz 4,9)

A XI. osztályosok színvonalas és aktuális üzeneteket hordozó útravalója következett. A szalagtűzés a járványügyi rendelkezések miatt rendkívüli módon történt: a diákok a padokon elhelyezett, felszalagozott virágokat saját maguknak tűzték fel. A XI. osztályosok búcsú-, valamint a végzősök válaszbeszédét követően Kánya Réka diák énekelt, Félegyházi Árpád pedig kísérte, majd a himnusz eléneklésével zárult az esemény.

Szóljon hozzá