A Megváltó Isten hűsége – Bepillantás Szatmár-Kültelek imahetébe

Ünnepélyes alkalmakat tartanak Szatmár-kültelken, azon kívül, hogy minden napnak megvan a meghívott prédikátora, előadással, zenei produkciókkal is színesítenek az imahéten. Lapunk a szerdai istentiszteletbe nyert betekintést, ahol Dr. Buzogány Dezső a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténet tanára hirdette Isten igéjét. Az istentisztelet keretén belül szolgált a Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor Kórusa és a Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusa Higyed Gyöngyi karnagy vezérletével. Balaskó Balázs orgonán, Higyed János Bence pedig trombitán gyönyörködtetett.

Higyed János helyi lelkész köszöntő szavai után Lengyelné Dr. Püsök Sarolta a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karának tanára az 57. zsoltár szavaival tett bizonyságot Isten fellegekig érő hűségéről.

Buzogány Dezső igehirdetése, Ézsaiás próféciás könyvének 54. része alapján, a Megváltó Isten hűségéről szólt. Az ember érzi azt, amikor egy rövid szempillantásig elhagyja az Isten, de ez az állapot rövid ideig tart és nagy irgalmassággal egybegyűjti népét. A Pokol az Isten nélküli tartós, állandó állapot lesz, az ember ezt a Földön nem kell, hogy átérezze. Az Isten hűségére hűséggel válaszoló embert biztosítja az Úr, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszik meg, hogy rá többé nem haragszik, és meg nem feddi. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, sok mindenben csalódhatunk az életben; de az Ő irgalmassága el nem távozik, és békességének szövetsége meg nem rendül, így szól a könyörülő Úr. A Megváltó Isten hűsége egy névben fogalmazható meg: Jézus Krisztus, mert Ő úgy szeretett bennünket, hogy Ő maga teljesítette az apróbetűmentes szerződési feltételeket, önmagát adta értünk és kész új szívet adni nekünk.

Tegnap, csütörtökön 18 órakor Bodnár-Enyedi Zsolt lelkipásztor érkezett Ópályiból. Pénteken Varga Szilárd józsefházi lelkipásztor hirdeti Isten igéjét, szombaton délután pedig Pocsveiler István segédlelkipásztor érkezik Szatmár-Láncosból. Szombaton délelőtt 10 órától egy érdekes előadás szem és fültanúi lehetnek a kültelkiek, ugyanis a történelmi vitézi lovagrend történetét vetíti és mutatja be a törzskapitányi rangban lévő Erdélyi-Takács István a kültelkiek testvérgyülekezetének, Érd-Központ Református Egyházközségének lelkipásztora, aki majd vasárnap a délelőtti istentisztelten fog prédikálni. A záró alkalmon pedig, vasárnap délután 17 órakor Elek Arnold Szatmárnémeti-németi segédlelkész hirdet igét.

A szerdai alkalmon mindenesetre több irányból, hirdetett igén keresztül, énekes- és zenei biztatással hallhatták az egybegyűltek: Légy hű mindhalálig és néked adom az életnek koronáját! Ezt a hűséget Jézustól kaphatjuk, aki velünk van minden napon a világ végezetéig.

Vélemény, hozzászólás?