A békéért imádkoztak a szikések Szigetlankán

Egy nappal azután, hogy kitört az orosz-ukrán háború, imádkozni hívták az ifjakat a szigetlankai református templomba. A sürgősen összehívott SZIKE istentiszteleten mintegy százan voltak jelen.

Pénteken 18 órától Rácz Ervin házigazda lelkipásztor, egyházmegyei ifjúsági előadó köszöntötte az egybegyülteket. Sürgősen kellett összehívni az „imaharcosokat”, és sokan válaszoltak is a hívó szóra. Fontos dolgot tesz az, aki imádkozik ilyen helyzetben, nem szabad a tettel ellentétes irányba beállítani: életünk lelkileg akkor egészséges, ha az ima-munka, ora et labora ritmusában zajlik. Ugyanakkor a sürgősen összehívott alkalom, talán nem véletlenül, éppen a kommunizmus áldozatának emléknapjára esett: erre gondolva, nem szeretnénk azt sem, ha hideg, azt sem ha nyílt háborút tapasztalnának meg ifjaink! – ezért imádkoztak.

Jobb Domokos ombodi lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ifjúsági előadó tanácsosa a bibliaolvasó kalauz szerinti napi Ige alapján hirdetett Igét: Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: “Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Bizony mondom néktek: Azok között, akik itt állanak, vannak némelyek, akik nem kóstolják meg a halált, amíg meg nem látják az embernek Fiát eljőni az ő országában.” A háború azóta tart, amióta az ember evett a fáról, és az Istent a hátuk mögött akarták, és amióta az első testvérpár vitájából halál született. Imádkozzunk azokért, akik egymást lövik, úgy hogy nem is ismerik egymást! Költözzön szívükbe békesség és a mienket se hagyja el! Tudjuk megmutatni azt, hogy Krisztusban vagyunk, és hogy benne életünk van, bármi történjék is tudjunk úgy élni a világban, hogy látszódjék: hozzá tartozunk. – szólította fel a gyülekezetet a prédikátor.

Dr. Király Lajos esperes egy kárpátaljai lelkész gondolatait hozta, átéreztetve az ottani helyzetet: „Eddig olyan távolinak tűnt a háború, most pedig egyik pillanatról a másikra egy szuperhatalommal állunk hadban. Az eseményeket látva, sokunk szívében félelem uralkodott el. Személyes dolgaink féltésén túl, leginkább szeretteink életét féltjük. Megfogalmazódik bennünk a kérdés, mi lesz az országgal?… Ha máskor nem is most igazán érezzük milyen kicsik is vagyunk és vannak dolgok, amikben nem tudunk se beleszólni, se megváltoztatni, csak elszenvedni tudjuk őket. Azonban, mi keresztyének ismerünk valakit, akinek van hatalma megállítani a háborút és a zaklatott, háborgó emberi szívekbe békességet adni! Ez a valaki a mi Urunk Jézus Krisztus, akinek kezében van minden hatalom mennyen és földön. A háborgó tengeren utazó tanítványok képe jut eszembe, akik az egyre fokozódó viharban, a hullámok erejével már nem bírtak el. Eleinte talán még úgy tűnt számukra mintha kézben tartanák az eseményeket, a hajójukat és az életüket is. De a széllel, a viharral, a hatalmas hullámokkal már nem bírnak el, s amikor már végleg kétségbe estek, akkor döbbentek rá, hogy a Mester, az Úr Jézus Krisztus csendesen ott pihen közöttük, ott van közöttük Jézus, akit kétségbeesésükbe fel is ébresztenek, és ott mondják el neki- Mester! hát nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ma is bajban vagyunk! Sőt az egész országunk bajban van! Ma amikor erőt vett rajtunk a kétségbeesés! Ha kétségbeesetten is, de vegyük észre, hogy Jézus ott van a hajónkba. Hozzá oda lehet menni, Őt meg lehet szólítani, mert Ő ugyanolyan erős Isten, mint amilyen akkor volt!… Az életben vannak dolgok amiket csak Isten előtti megállással, imádsággal, könyörgéssel lehet megnyerni. A pánik helyett arra hívok és bíztatok mindenkit, hogy köszönjük azoknak, akik távolról aggodalommal figyelik helyzetünket, helyzetünk alakulását és értünk imádkoznak. Kérlek titeket testvéreim ne szünjetek meg értünk imádkozni! Köszönjük!” – tolmácsolta Kolozsy András kárpátaljai, nagydobronyi lelkész gondolatait Dr. Király Lajos esperes.

Nagy Erika egyházmegyei missziói előadó arra kérte a jelenlevőket, fogják meg egymás kezét, imaláncot alkotva vezetett az imádságban. Imádkozott Vaida Zsanett SZIKE elnök és Ary Dávid alelnök is.

„Látod, világunk széttörve? (Igen!) Tudod, árnyaink mélyülnek? (Igen!) De az élet fénye áttör minden sötét, rémes árnyat? (Igen!) És újnak látni mindent, ez a vágyad? (Igen!)… Van-e akárki képes, hogy letépje láncunk, Szabadítónk? A sírokon győztes, a hatalmas Úr, Dávidnak sarja, Istennek Báránya, halálból Út! Minden nemzetből Ő, a dicső trónon ülő, Szenteknek uralmát, Istennek Országát hívja elő! …  Ő a méltó, dicső?” – énekelte a szIGEt Együttes irányítva a tekinteteket az Élet Urára.

Az alkalom végén további imádságra és segítő tettekre szólítottak fel a lelkipásztorok. A Szatmári Református Egyházmegye Szeretetszolgálatán keresztül is lehet segíteni a menekülteken.

Vélemény, hozzászólás?