Astj ra indult S ndorhomokon is az imah t

M rcius 16-21 k z tt imah t lesz

a S ndorhomoki Reform tus Gy lekezeteben is.

Szeretettel h vjuk s v rjuk kedves gy lekezeti tagjainkat ezekre az ldott esti alkalmakra. K l nleges esem nnyel indul gy lekezet nkben az imah t. M rcius 16- n, h tf n ker l sor az Esperesi Vizit ci ra S ndorhomokon, amikor is az istentisztelet este hat r t l fog kezd dni. Keddt l szombatig az imaheti alkalmak id pontja m r v ltozik, a kezd s este h t ra.

  • H tf : Esperesei Vizit ci – Nt. Kov cs S ndor lelkip sztor-esperes szolg l
  • Kedd: Nagy Tibor – rszentkir lyi lkp.
  • Szerda: Igaz rp d – v ri lkp. (volt s ndorhomoki lelkip sztor)
  • Cs t rt k: Nt. Nagy S ndor lelkip sztor-esperes – a Nagyk rolyi Reform tus Egyh zmegye esperese hirdeti Istennek szent Ig j t
  • P ntek: G ti Tibor – VI. ves teol giai hallgat
  • Szombat: Kala No mi – Szatm r-L ncos seg dlelk sze rkezik k z nk

Isten ld sa legyen egy ttl teinken: az Ige hirdet s n s annak hallgat s n, befogad s n.

Vélemény, hozzászólás?