Vizitáció Vetésen

Vetés református gyülekezetében járt a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága, ezzel zárva az idei egyházlátogatások sorát.

A megye egyik legrégebbi templomát is szemügyre vette így a bizottság, de még nagyobb örömmel konstatálta, élő és aktív gyülekezet jár oda. A templomot Vetési Albert veszprémi püspök építtette 1450-ben, az 1241-ben elpusztult Szent Miklós templom helyett, melynek szentélyrésze akkor beépült. 1792-ben renoválták, de két év múlva leégett, azonban hamarosan újra felépítették.

A vizitációs bizottság délután 3 órakor érkezett a gyülekezetbe, Máthé Róbert lelkipásztor fogadta a Király Lajos esperes által vezetett csapatot. Szilágyi István Róbert már előtte megvizsgálta a pénzügyeket, Győrbíró Sándor pedig a vallásórákról kérdezte a lelkipásztort. Puskás Csaba az anyakönyveket nézte át, Rácz Ervin ifjúsági előadó pedig örömmel vette tudomásul, hogy az ifjúság rendszeresen jár a gyülekezeti házba, otthonának tekintve azt.

Nagy Erika missziói előadó Igével köszöntötte a presbitériumot délután 17 órakor, kellemes beszélgetés következett utána, majd a 18 órakor kezdődő istentiszteleten Király Lajos esperes hirdetett Igét a János evangéliuma 9. részének első 7 verse alapján: „Ahogy továbbment, látott egy születésétől fogva vak embert. Tanítványai pedig megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája. Amíg nappal van, annak dolgait kell tennünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezeket mondta, majd a földre köpött, nyálával sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemére, és azt mondta neki: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában (amely azt jelenti: küldött)! Elment azért, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott.” Az igehirdető betegségről és gyógyulásról szólt, mindenekelőtt elmondva, hogy a betegségek 80%-a lelki eredetű. Fontos még időben orvoshoz menni, de még fontosabb az Áldott orvoshoz. Szemléletváltásra is szükség van a „nem megy” helyett a „még nem megy” – et megfogalmazva és megélve. Legyünk egymás segítői, igy gyógyítói is, ne betegítsük egymást! – figyelmeztetett az esperes végezetül elmondva azt is, hogy a betegségnek nem mindig van oka, de mindig van célja, a felolvasott történetben az, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája.

Kiss József főjegyző és Puskás Csaba főgondnok köszöntötte a szép számban megjelenő gyülekezetet, ami szintén tükre volt az ott folyó lelki munkának. Az előző vizitációhoz képest a templom, parókia, gyülekezeti ház fel van újítva, a környéke meg van szépülve és ami fontos, a gyülekezet aktív és élő. A vizitációs bizottság örömmel tett pontot az idei egyházlátogatások végére, a vetési látogatás „hab volt a tortán.” Beérett a Vetés. Jöhet az adventi időszak.

Vélemény, hozzászólás?