Vizitáció Kültelken

Szatmárnémetiben a Biki téren járt a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. A lakónegyedi gyülekezetben Higyed János helyi lelkipásztor fogadta a bizottság tagjait, aki 26 éve szolgál az egyházközségben.

Szerdán 15 órakor érkezett a bizottság a templomhoz Király Lajos esperes vezérletével, majd a két utcával odébb épülő óvodát tekintették meg örömmel és bizakodva. Szilágyi István Róbert számvevő az előző napokban a könyvelést vizsgálta meg. A 17 órakor kezdődő presbitergyűlésen Nagy Erika missziói előadó igei köszöntője után Győrbíró Sándor katekétikai előadó szólt a presbitériumhoz, Rácz Ervin ifjúsági előadó pedig az ifjúsági élet felpezsdítésére bátorított.

A 18 órakor kezdődő istentiszteleten, Szatmár-Kültelek református templomában, Győrbíró Sándor kiskolcsi lelkipásztor katekétikai előadó hirdette az Igét: „a teljes szeretet kiűzi a félelmet” (1Ján 4,18), Király Lajos esperes és Puskás Csaba főgondnok pedig Igével köszöntötte a gyülekezetet.

Vélemény, hozzászólás?