Vizitáció Erdődön, a magyar reformáció bölcsőjében

A magyar reformáció bölcsőjében járt a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Erdődön nemcsak a múltban történtek nagyszerű dolgok, hanem a jelenben is igyekeznek Isten Országa építésére, mind lelki, mind fizikai téren.

Király Lajos esperes a nyári szünet után újra útnak indult csapatával meglátogatni gyülekezeteket, biztatni őket a lelki munka továbbvitelére. Szerdán délután 15 órától Kaszaniczki Csongor helyi lelkész fogadta a bizottságot, akik közül Szilágyi István Róbert számvevő az azt megelőző napokon vizsgálta meg és rendben találta az egyházközség anyagi ügyeit. A vizsgálódás, azaz az érdeklődő és törődő beszélgetés a Drágffy Gáspár Egyháztörténeti Központban volt, majd istentiszteletre átvonultak a templomba.

Nagy Erika egyházmegyei missziói előadó hirdette az Igét az istentiszteleten, ahol János apostol szavával szólította meg a gyülekezetet: „szeretteim.” Az igehirdető erről a szeretetről beszélt, amelyet előbb Isten mutatott meg nekünk, és amit mi is átadhatunk másoknak a találkozásaink rendjén.

Győrbíró Sándor katekétikai előadó gyermekek vallásos neveltetésének fontosságáról beszélt, Rácz Ervin ifjúsági előadó pedig az ifjakat biztatta. Puskás Csaba főgondnok beszédében a napi Igével az Isten népéhez való tartozást javallotta.  A presbitergyűlésen is lelkesíteni próbálták a helyieket a bizottság tagjai, hiszen egy nagy munka kezdete előtt állnak: a templomtetőt készülnek megjavítani a Romániai Kultuszminisztérium támogatásával. Isten áldja őket munkájukban!

Vélemény, hozzászólás?