Velünk az Isten – 2024. május 14.

A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van:  Tudom, hol van a lakóhelyed: ahol a Sátán trónja van, de ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a Sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened; mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanításához ragaszkodnak, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbe csalja Izráel fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanításához ragaszkodnak. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja.” – (Jel 2,12-17)

Pergamon városában – az akkori Kis Ázsia provincia központjában – a keresztyénség első századában volt egy maroknyi hívő gyülekezet. A város központi szerepet töltött be a térség életében, ott volt a törvényszék székhelye is, de azt is meg kell említenünk, hogy a várost körülölelő dombok egyikén volt található egy hatalmas Zeusz oltár, ahová messzi vidékről sokan eljöttek, hogy imádják az istenséget. Ezen „imádók” közül léptek ki, és lettek keresztyének Isten elhívásában részesülő hívek, akik nem könnyű körülmények között élték napjaikat. Isten elhívásában részesültek, vállalták ezeket a „körülményeket,” melyek már különböztek a világ addigi megszokott mindennapjaitól. Az Ige ezért beszél így: „Tudom, hol van a lakóhelyed: ahol a Sátán trónja van…” Ahol törvénykezés van, ahol az idegen istenség oltára van, ott nehéz Istent nyilvánosan dicsérni, de Ő biztatja a gyülekezet tagjait, erősíti, hogy véletlenül se gondolják azt, hogy megfeledkezik róluk. Ha Isten körülnéz világunkban, Európában, akkor lassan már hasonló pergamoni körülményeket láthat. Vajon érvényes ránk nézve ez a kijelentés: tudom, hogy hol laksz. A bizonyságtevés lehetőségének és a hiteles élet felvillantásának tengerében, amit a pünkösdi Lélek segítségével végeznünk kell. Adjon Isten nekünk erőt mindehhez! Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szatmár-Kültelek

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?