Velünk az Isten – 2024. július 6.

,,Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki téged arcul üt jobb felől, fordítsd feléje a másik arcodat is” – (Máté 5,38-39)

Egy csodálatos tanítás áll ma előttünk az Igénkben, de tele van buktatókkal, és könnyen rosszul tudjuk értelmezni az Igét ennek kapcsán.  Jézus ezen kijelentése megdöbbentő, hiszen valamilyen szinten ellentmond az emberi racionalitásnak.  Érdekes e szerint  zokszó nélkül viseljünk atrocitásokat? Jézus egyszerűen kijelenti nekünk, mit vár tőlünk Isten — és egyúttal ez azt is jelenti, mi az, ami a javunkra szolgál.

Akárhogyan is nézzük: racionális szemmel teljesen érthetetlen számunkra mindez. De ha mindezt a szeretet szemüvegén keresztül nézzük, akkor egyszerűen csak megnyílik a titok. A viszonzás a szemet szeméért elvben mindenképpen romboló, ellenben a szeret építő hatással tud lenni és konszolidálni kapcsolatokat.  A bosszú csak gyűlöletet generál. Az élet Ura pedig meg akar menteni mindezektől.

„A megtorlás jogszabálya nem vezetett el az Istennel való élő kapcsolatra, ezért Fia állította helyre, azt, ami a halálra vezetett. Ő halt meg érettünk, hogy nekünk életünk, sőt teljes életünk legyen.” A gyűlölet helyett, ma az Ige a szeretetre tanít bennünket. Akkor minden zokszó nélkül viseljük az atrocitásokat? A válasz nem, hanem a szeretet nyelvén válaszoljunk. Mi haszna lenne annak,  ha én beállok a  gyűlöletbe és visszavágok. Akkor hasonló lennék a másikhoz. Jézus tehát nem felül ír valamit, hanem ajánl valamit. Valamit, ami épít és nem rombol. Jézus behozza az Igazi szeretet, hogy ezáltal tudjunk igazán élni és szolgálni. Így már ugye nem megdöbbentő Jézus szava?-épp ellenkezőleg építő jellegű lehet, ha megszívleljük. De mire van nekünk ehhez szükségünk azt egy szép énekünk –így fogalmazza meg:

Új szívet adj, Uram, énnekem,
Új szívet adj, én Istenem,
Amely csupán csak teérted ég,
Véled jár szüntelen, csak véled szüntelen.

Nyájas, vidám, szelíd, jó szívet,
Mely, Jézusom, te lakhelyed,
Hol egyedül a te hangod szól,
Mely véled van tele, csak véled van tele.

Hát adjon az Úr új szívet  nekünk is, hogy tudjunk szolgálni. Ámen

Kaszaniczki Csongor,

Erdőd

Vélemény, hozzászólás?