Velünk az Isten – 2023. július 1.

,,Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön-nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban.” – (2 Thessz 1,3)

Olvasandó: 2 Thessz 1

Jézus Krisztus mennybemenetele után Szentlélek áldásos munkájaként terjed az Evangélium és eljut a föld végső határáig. Kegyelmének akarata szerint megalakulnak az első keresztyén gyülekezetek és tagjait élteti és erősíti az Isten Országának eljövetele, ígérete. A Feltámadott Krisztus gondoskodott arról, hogy az Őt üldöző Saulus, Pálként sok keresztyén közösséget pásztorolhasson, Isten világosságából fényt gyújthasson sok ember szívében. Krisztus világossága a világ világosságává tette az Ő közösségeit. Akarataként ma, választott népe helységekként több gyülekezetben él, amelyek egyházmegyékké, egyházkerületekké duzzadtak. A környezet, az Istent tagadó világ rossz hatással, próbálta meg akkor is, ma is szétrombolni a Krisztus közösségeit, elferdíteni tanításait, meghazudtolni ígéreteit. A Sátán szétdobáló munkája nyomán csak egy kicsit ferdítve tévtanítások jelentek meg, hogy rombolják az Isten ígéreteit, az Ő Országát. Isten tartotta meg az Ő népét egykoron Anyaszentegyházát abban az időben és fogja ezután is! Egy-egy gyülekezet Istennek egy adott helyen élő gyermekeiből áll a legszorosabb kapcsolatba kerülve az Úr Jézus Krisztussal, Akiben megváltott minket. Ő a szilárd alap, amelyen Gyülekezete, Anyaszentegyháza felépül.  Ő a halálba adta magát érte, hogy az örökkévalóságban az Övé legyen. Ne engedjünk annak a kísértésnek, amely ezt cáfolni kívánja! Szeressük gyülekezeteink tagjait, mint magunkat! Ez legyen legfontosabb missziónk ebben a nyárban is, hogy növekedjünk a hitben és egymás iránt való szeretet gazdagodjék mindnyájunkban! Ámen.

Nagy Erika,

Sárközújlak.

Vélemény, hozzászólás?