Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. szeptember 14.

Velünk az Isten – 2021. szeptember 14.

“Így szólt hozzám az Úr igéje: Te, emberfia, ezt mondja az én Uram, az Úr Izráel földjének: Vége van, jön a vég az ország négy oldalán! Most véged lesz! Rád zúdítom haragomat, elítéllek úgy, ahogy megérdemled, megbüntetlek minden utálatos tettedért. Nem szánakozom rajtad, és nem leszek könyörületes, hanem úgy bánok veled, ahogy megérdemled: utálatos tetteid következménye utolér. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. “ (Ez 7,1-4)

Ezékiel szavaiban az előtte járó, korábban szolgáló próféták ítélethirdetésének képét fedezhetjük fel, amely Izráel földjéhez irányul. Azoknak szól az ítélet, akik Kr. e. 598-ban még otthon maradtak, és nem szól az ítéletet végrehajtó Babiloni Birodalomnak, amely még nem pusztult el, még eszközként ott van Isten kezében, aki a történelmet irányítja. Isten elküldi haragját, mint valami mennyei követet, mert népe nem hallgatott reá. A harag igazságos: megfelel népe magatartásának, gonosz és istentelen útjainak. Az utálatosságokkal, a bálványimádással szemben nincs kímélet, pedig az Úr igazi természete az irgalom, amit számtalanszor kihírdetett, de a nép szándékosan visszautasította. Az ítélet célja az, hogy a hűtlen nép megtudja, hogy “én vagyok az Úr.” Isten eszköze ma sem változott, amikor Európa és a világ keresztyén népessége elfordul tőle, akkor ad próbákat népének. Észre vesszük-e mindezkezet? Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá