Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. május 1.

Velünk az Isten – 2021. május 1.

„Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Akik pedig szétszórattak, elmentek, és hirdették az igét.”  (Ap Csel 8,3-4)

Olvasandó:Ap.Csel. 8,1-8

A Bibliában az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 8. részének a címe: Saul az anyaszentegyházat pusztítja. Saul, a későbbi Pál, eldöntötte fiatalos lázadó energiával ő majd elhallgattatja a Krisztus követőit, elfogattatja és megöletteti őket. Képes volt ezért házról házra járni. Nem hihetnek az emberek nem létező dolgokban, népbutító hiedelmekben, feltámadott és mennybevonuló hősben, szupersztárban.. Eldöntötte Ő elpusztítja a Krisztus Anyaszentegyházát, nem engedi házzá, mindenkit befogadó közösséggé alakulni!

Ma is sokak szívében ott van ez a vágy a Krisztus Anyaszentegyházának elpusztításáról! Gyilkos gondolatokkal és indulatokkal próbálják megfélemlíteni a keresztyéneket. Újra fellángol a közel-keleten , a világ különböző tájain a  keresztyén üldözés. A 21. századnak nem megfelelően, barbár középkori módon gyilkolják a keresztyéneket és rombolják a Krisztus templomait. Ő ott most is csak egy szupersztár és nem az a magát értünk feláldozó Isten!  Saul házról házra járt, ezért a tanítványok széjjelszóródva Jeruzsálemtől Samáriáig hirdették a Krisztus Evangéliumát amint Jézus kérte! Már nem féltek, nem zárkóztak be, az Isten Szentlelke által vezetett tanítványok prédikálása nyomán nagy öröm lett még Samáriában is.

Amikor egy ajtó bezárul, egy másik kinyílik. Amit tiltanak, az ember mindig azt szeretné gyakorolni és megkapni. Amikor Isten megszólal, a Sátán azonnal hazugságot súg és kiált az ember, a világ fülébe.

De az Igét többé nem lehet bezárni! A jelenlegi világjárvány miatt bezáródtak a templomok, de Isten az ajtók helyet sok ablakot nyitott az égre! Az Evangélium hirdettetése nem hallgatott el, folyt az internet csatornáin keresztül, hömpölygött, mint egy folyó az Igefolyam: vigasztalt, gyógyított és életben tartott sokakat. Minden embert, eljutva így olyanokhoz, akik csak névleg keresztyének, akik kevésszer gyakorolták hitüket, a kételkedőkhöz, a hitetlenekhez! Túlcsordult, mint az olaj, melynek folyása nem áll meg és feltölti a megüresedett korsókat és jut mindenikbe, van belőle elég. Eljutott a világ minden részébe, házról házra. Egy kattintással továbbítottuk szeretteinknek, rokonainknak, ismerőseinknek az egész világban. Így járhat ma az evangélium házról házra, így vihetjük a Feltámadott Krisztus Evangéliumát az Ő kitárulkozó tanítványaiként minden hajlékba, hogy a Krisztusunk szeretete minél több embert megkötözzön!

Kedves Testvéreim! A májusi hónap sok lehetőséget rejt magában és kínál fel az Evangélium szétszórására! Anyák napja, Konfirmáció, Áldozócsütörtök,  Pünkösd !

Kedves Édesanyák és Nagymamák! Legyetek ti a Világ Világossága! Fényeskedjen úgy példamutató életetek, hogy örömmel csatlakozzanak a fiatalok, ahhoz a Krisztushoz, Akinek a szeretetéről beszél a ti szeretetetek és hitvalló életetek. Oltsátok be ti gyermekeitek, unokáitok lelkébe a Krisztus Evangéliumát, hogy eszükbe jusson majd a ti képmutatás nélkül való hitetek.

Kedves konfirmált fiatalok: legyetek, ti azok, akik sokfelé megfordulva sokféleképpen szórjátok az Ige-magvakat. Sok mindent követve, sok csoportnak tagjaiként a világban és a világhálón legyetek, legyünk a Feltámadott Krisztus követői. Legyünk Pálokká, széjjeljárva, hirdetve az Igét, hogy nagy öröm legyen minél több embertársunk életében! Isten Szentlelke vezessen bennünket ebben!

Így kívánok áldást édesanyák és gyermekeik életére!

Ezen gondolatokkal köszöntöm egyházmegyénk édesanyáit, gyülekezeteink asszonyait mindenhol a világban!

Ámen.

Nagy Erika,

Sárközújlak

Szóljon hozzá