Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. július 13.

Velünk az Isten – 2021. július 13.

“Salamon uralkodott mindazokon az országokon, amelyek az Eufrátesztől a filiszteusok földjéig és az egyiptomi határig terültek el. Ezek adót fizettek, és szolgáltak Salamonnak egész életében.
Salamon udvarának ennyi élelemre volt szüksége naponként: harminc kór finomlisztre és hatvan kór kenyérlisztre, tíz hizlalt marhára, húsz legelőn tartott marhára és száz juhra a szarvasokon, gazellákon, őzeken és hizlalt szárnyasokon kívül. Mivel ő uralkodott mindenütt az Eufráteszen innen Tifszahtól Gázáig, minden királyon az Eufráteszen innen, ezért mindenfelől békesség volt körülötte. Júda és Izráel biztonságban lakott, ki-ki a maga szőlője és fügefája alatt Dántól Beérsebáig Salamon egész életében. Salamonnak volt négyezer harci kocsihoz való lova az istállókban, és volt tizenkétezer embere a kocsikra. A helytartók, ki-ki a maga hónapjában, ellátták Salamon királyt és mindazokat, akik Salamon király asztalához jártak; nem volt hiány semmiben. Árpát és szalmát is szállított mindegyik a lovak és paripák számára arra a helyre, ahová kellett, előírás szerint.
Isten igen nagy bölcsességet és értelmet adott Salamonnak. Olyan sok bölcs gondolata volt, mint a tenger partján a homok.” (1Kir 5,1-9)

Dávid Isten akaratából lett király, aki nem zsákmányként tekintett az országra, hanem, mint Isten ajándékára, amit védeni és építeni kell. Mai kifejezéssel élve, olyan fejlesztésekbe fogott, amelyeknek híre messzire eljutott, és erre minden környező és távoli uralkodó felfigyelt. Salamon, az örökös megőrizte a Dávidtól átvett országot, és Isten népe jólétben, békében és biztonságban érezte magát, és élhetett a szőlők és fügefák alatt. Ez az állapot Isten áldásaként érkezett, aki megtartotta a Dávidnak adott ígéretét. Az ország határai messze kiterjedtek, a szomszédos államok ajándékot hoztak, melyek ugyan önállóak, de elismerik Dávid királyi felsőbbségét. Az udvartartás sem egyszerű, hiszen naponta több száz kiló élelemre van szükség, de a hadviselés sem kismiska, ami úgyszintén az ország hatalmát és működőképességét írja le. Jó kezekben van az ország, mert vezetője nem földi hatalmat, hanem bölcsességet kért Istentől, amit megkapott. Salamon élete jó példa lehet minden vezető, miniszter vagy király számára, de azoknak is, akikre reábizatott egy intézmény, egy közösség vagy a család vezetése. Ha Isten tanácsát kérjük, akkor Ő megadja minden helyzetben a helyes útmutatást, melyet áldás követ, és  Igéje iránytűként szolgál minden nap. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Száraberek

Szóljon hozzá