Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. február 13.

Velünk az Isten – 2021. február 13.

Jézus pedig ezt mondta: Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: Talán mi is vakok vagyunk?  Jézus ezt mondta nekik: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök.” (Jn 9,39-41)

 A teológiai oktatás lehetőséget nyújt arra, hogy betekinthessünk a látássérült gyermekek életébe, és mi is hetente jártunk hozzájuk bibliaórát tartani. A bentlakásukat nagyon jól ismerték, és el tudtak tájékozodni, azonban amikor kiléptünk ebből az ismert környezetből nagyon kiszolgáltatottakká váltak. Nem tudták merre kell menni, honnan jöhet veszély, merre van előre és hátra, nem tudták hol lehet akadály. Eltudjuk képzelni milyen lehet vakon élni?

Sok ember lelki vakságban él, úgy él, hogy a lelke vakságban van. Nem tudja merre kéne mennie, hogyan tovább, honnan jöhet veszély. Ha eltudjuk képzelni milyen a fizikai vakság, akkor próbáljuk meg a lelki vakságot is elképzelni.

Ebben a történetben csodálatos megfigyelni, hogy a meggyógyított vak hogyan jut hitre, hogyan nyílnak meg lelki szemei is. Először Jézust, csak egy embernek nevezi, aki őt meggyógyította, majd egy prófétának, végül pedig Emberfiának. Hiába mondja ezt, mert ezért kiközösítik, ez azt jelenti, hogy nem mehetett közelebb valakihez négy méternél. Mindez azért, mert látott. Mert a sötétségből kilépett a világosságra. Mert ezt a látást Jézustól kapta. ,,Mert Ő a Világ Világossága, ami nem hátrafelé, hanem előre világít. A jövendőt, az új életet világítja meg. Mert a Világ Világossága, a mi Urunk Jézus Krisztus számára az a fontos, hogy mivé lehetünk, és nem az, hogy mi voltunk. “ (Gyökössy Endre )

Csatári Leila th,

Szóljon hozzá