Velünk az Isten – 2021. december 1.

„Dicsérjétek az URat! Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó; mert kegyelme örökkévaló!…

Emlékezzél rám, URam, népedhez való jóságod szerint. Látogass meg minket szabadításoddal!…

Áldott legyen az ÚR, Izráel Istene örökkön-örökké, és az egész nép mondja: Ámen. Dicsérjétek az URat!” (Zsolt.106, 1.4.48)

Olvasandó 106. Zsoltár

A 106. zsoltár egy hálaadó és bűnvalló imádság és egyben benne van a kérés is, a segítségül hívás, az Isten szabadításának igénye. Szavakba önti Isten népének bűnvallását, bemutatva elbukásukat az egész úton, feledékenységüket, bujaságukat, hitetlenségüket és engedetlenségüket. Prófétailag ez a zsoltár Izrael megtérését és nemzeti bűnvallását fejezi ki, miután az Úr megszabadítja őket a fogságból.. Szabadítása után a nemzet új szívvel újjászületik lélekben, új szemmel, helyesen olvassák történelmüket és úgy tanulják megismerni Jákób Istenét, mint azelőtt soha.  Megtanulják dicsérni és magasztalni, beismerve,hogy egyedül kegyelméből tartathatnak meg és kaphatnak új lehetőséget. Csak a végtelen irgalom menthetett meg ilyen népet!

Belátjuk-e mi, ma élő népe az Atyának ugyanezt? Az ember az édenkerti bűneset óta nem tud nem vétkezni. Istentől való elfordulásában, engedetlenségében, hűtlenségében, zúgolódásában ismétli állandóan önmagát. Isten pedig jóságában, irgalmas szeretetében és kegyelmével vette körül mindig az övéit az évezredek folyamán, ezáltal szabadítása is ismétli önmagát a történelemben. Számunkra csakis Jézus Krisztus által, akiben megszületett értünk.

Isten igazságossága a bűnt büntetéssel sújtja. Az édenkerti büntetés a halál és az, hogy a jóba belekeveredik a gonosz egész életünkben. Az ószövetségi nép engedetlenségének büntetése a fogság, mely nevelő eszköz az Úr kezében. A maradék viszont megtér és a megbánás alázatával ismeri el a büntetés jogosságát. Aki el tudja fogadni Isten büntetésének jogosságát és tiszteli Őt mindenek ellenére, az tudja elfogadni megtartó kegyelmét is. Mert Jézus szabadításáért Ő megtartani akar minket. Ez az adventi üzenetünk!

A jelenlegi világjárvány is lehet ilyen nevelő, igazságos büntető jogosság az Ő kezéből. Figyelmeztető eszköz: engedetlen és hűtlen, Tőle eltávolodó mai népének kellene észrevennünk, hogy megpróbáltatásunk jogos. Figyelünk-e a jelenlegi adventi idő jeleire?

Alázatos, bűnbánó lélekkel hívjuk segítségül Őt, hogy emeljen ki nyomorúságos élethelyzetünkből, dicsőítsük és kérjük Őt a zsoltáros szavaival, de őszinte érzésekkel! Legyen adventi énekké ajkunkon a zsoltár bűnvallása, hiszen Jézusban szabadokká tett bennünket mindezekre!

Áldott Adventet és Boldog Karácsonyt kívánok egyházmegyénk minden gyülekezetének, minden kedves olvasónknak Isten áldásával!

Ámen.

Nagy Erika,

Sárközújlak

Vélemény, hozzászólás?