Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. november 7.

Velünk az Isten – 2020. november 7.

 „Dávidot azonban furdalni kezdte a lelkiismeret, miután megszámláltatta a népet, ezért ezt mondta Dávid az Úrnak: Nagyot vétettem azzal, hogy ezt tettem! Most azért bocsásd meg, Uram, a te szolgád bűnét, mert igen esztelenül cselekedtem!” (2Sám 24,10)

Ma újra azt látjuk, hogy az Úr megharagudott Izraelre. Egy valamit tudunk, kell, hogy az Úr haragja soha nem tart örökké mert nagy az Ő szeretete. Igen, ám de jó lenne tanulni a hibánkból, és nem újra és újra elkövetni azokat.  Ezen rövid kis igerész által jó lenne megtanulnunk, hogy az Úrban bízz csak, mert Ő veled. Dávid király, ha hallgatott volna Joábra a hadseregparancsnokra, akkor másképp történtek volna a dolgok.  Mindebből tanulságként az vonható le, hogy az Úr megvéd és megőrizz bennünket. Mit is olvasunk a 23 zsoltárban: „Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.  Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.  Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben” Mindez jelzi, hogy az Úrban bízz és reménykedj mindenkor! Vessük tehát bizalmunkat az Úrban ez az első üzenete a mai Igénknek.

A második üzenet pedig abban áll, hogy Dávid király belátta a bűnét és tudott bocsánatért esedezni. A kérdés  ma számunkra, hogy mi tudunk -e ilyen lelkülettel az Úr elé menni és belátni azt, hogy kegyelemre szorult emberek vagyunk.  Adjon ma az Úr ilyen lelkületet ma számunkra és vegyük észre, hogy az Úr haragja nem tart örökké mert nagyobb az Ő kegyelme és szeretete. Ámen.

Kaszaniczki Csongor,

 Erdőd

Szóljon hozzá