Velünk az Isten – 2020. május 12.

„Egyszer éhínség támadt azon a földön. Ekkor lement Abrám Egyiptomba, hogy jövevényként ott tartózkodjék, mert súlyos volt az éhínség azon a földön. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének, Szárajnak: Nézd, tudom, hogy szép asszony vagy. Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd: Ez a felesége! És engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Mondd hát azt, hogy a húgom vagy, hogy jó sorom legyen általad, és ne öljenek meg miattad! Így is történt. Amikor Abrám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. A fáraó főemberei is meglátták őt, dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraó házába. Abrámnak pedig jó sora lett a felesége által: lettek neki juhai, marhái és szamarai, szolgái és szolgálóleányai, szamárkancái és tevéi. De nagy csapásokkal sújtotta az Úr a fáraót és házát Abrám felesége, Száraj miatt.” (1Móz 12,10-17)

A könnyű helyzetekben egyszerű Isten tanácsát meghallgatni, és azokat életünkre alkalmazni. Ábrám elhívása pillanatától kezdődően követi az Urat, azonban következik egy váratlan esemény az emberiség életében (éhínség), ami egészen megrendíti őt is, és ekkor már saját ötletei és életösztönei vezetik, mintha Isten a próbában elfeledkezne az övéiről. Ábrám nem Istenre, hanem az őt körülvevő nehézségekre figyel, és azokat úgy próbálja megoldani, hogy saját erejében bízik. Mi a teendő, amikor elmarad a termés? Ábrám azonnal hátat fordít hazájának, annak a földnek, amelyet Isten adott neki, és Egyiptomba megy, az akkori ismert világ egyik „nyugati” országába, ahol talán kolbászból van a kerítés is. Nehézségeinkben megkérdezzük-e Istent? Valóban számít a tanácsa? Kell nekünk Isten, vagy bízunk a saját megoldásainkban? Ilyenkor ösztöneink is csak azt diktálják, hogy az életünk megmaradása érdekében mindent tegyünk meg, ha kell, akkor szövetkezzünk magával az ördöggel is! Ábrám furcsa módon ezt teszi, hiszen az Isten nevét szándékosan üldöző és eltörölni akaró Egyiptom bőségében bízik. A képlet ma is sokakban ezt a téves hitet kelti, hiszen naponta sokan hagyják el a hazát, mert „az istentelen Nyugat” Eurója minden gondra megoldást kínál. Ábrám hitének bizonytalanságát tetőzi az, hogy feleségét gyávaságból a fáraó hálószobájába engedi, ami számára gazdagságot hoz. Isten azonban ezt nem engedi kiválasztottaival és közbelép. Vegyük észre Isten akaratát mindenkor! Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Vélemény, hozzászólás?