Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. június 8.

Velünk az Isten – 2020. június 8.

“És harmadnapon, amikor ők a seb fájdalmában voltak, Jákób két fia, Simeon és Lévi, Dina bátyjai, fegyvert ragadtak, és elszántan a városra törtek, és minden férfit megöltek… Ekkor így szólt Jákób Simeonnak és Lévinek: Megháborítottatok engem, és utálatossá tettetek e föld lakói előtt, a kánaániak és a perizziek előtt. Én csak kevesedmagammal vagyok, és ha összegyűlnek ellenem, levágnak, és elvesztenek engem, egész házam népével együtt.” (1Móz 34,25.30)

Amit ebben a részben olvasunk, óriási szégyen, az Isten választott népére nézve. Amit tesznek, minden aljasságot felülmúl, vagyis alulmúl. Gyilkosság, sőt mészárlás, vérfürdő ez a legbecstelenebb módszerekkel. Mit keres ilyen történet a Bibliában? Mit keresnek ilyen emberek a választott népben? Mit üzen nekünk ez az egyik legsötétebb rész a Szentírásban.

  1. Először azt kell meglátnunk ebben, hogy a Biblia őszinte könyv. Nem hallgatja el, ami megtörtént. Nincs kiragadva belőle rész, nincs eltávolítva belőle semmi sem. Benne van a zsuzsok is. Ez megtörtént. Amikor kinyitjuk a Szentírást, akkor ezt is kell látnunk, az egyenes út az egyetlen út, a Biblia az őszinteségre tanit.
  2. Másodszor azt kell látnunk, a látszatmegoldások nem megoldások. Jákob jól látja a történet utóhatását. Utálatossá lettek a többi nép előtt. A te keresztyénséged milyen a körülötted levő emberek szemében: képmutató, álszent, vagy hiteles és áldásos?
  3. Isten az Ő népétől többet vár el, és sokszor még kevesebbet kap. Ráadásul az egyik legnagyobb szélhámos a történetben Lévi, aki a klérus, azaz a papok ősatyja. Ahogy Péter utódai esetében emlegetni szoktuk Péter háromszori tagadását, úgy ezt megtehetjük Lévi utódai esetében is, akik önmaguktól, hagyománytiszteletből ennyire képesek. Éppen ezért sokat kell imádkozni a szolgálattevőkért, hogy ne verettessék meg a pásztor és ne széledjen el a nyáj.
  4. Minden kegyelem. Önérdemem nincs. Isten még ezután is felvállalja ezt a népet, nem szégyenkezik miattuk, pedig megtehetné, élükre áll, és minden rosszat, amit tesznek, jóra tudja fordítani, mert mindezt megteheti, mint Mindenható Isten és meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya. Ámen!

Rácz Ervin,

Szigetlanka

Szóljon hozzá