Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. június 2.

Velünk az Isten – 2020. június 2.

“Történt, hogy miután Ráhel megszülte Józsefet, Jákób azt mondta Lábánnak: Bocsáss el engem, hadd menjek haza a szülőföldemre! Add ki a feleségeimet és gyermekeimet, akikért szolgáltam neked! Hadd menjek el, hiszen te tudod, hogy mennyit dolgoztam nálad! Lábán azt felelte neki: Bárcsak elnyerném jóindulatodat! Megtudtam a jelekből, hogy teérted áldott meg engem az ÚR. És hozzátette: Szabd meg a béredet, amit szeretnél tőlem, és én megadom neked! Jákób azt felelte neki: Te tudod, hogyan szolgáltalak, és mivé lett nálam a jószágod. Az a kevés, amid érkezésem előtt volt, sokra szaporodott, mert megáldott téged az ÚR a lábam nyomán. De mikor tehetek már valamit a magam családjáért is? Ekkor Lábán azt kérdezte: Mit adjak hát neked? Jákób így felelt: Nem kell adnod nekem semmit, ha megteszed ezt az egyet: Tovább legeltetem és őrzöm a nyájadat. De ma végigjárom egész nyájadat. Különíts el abból minden pettyest és tarkát, meg minden feketét a juhok közül, és a kecskék közül is a tarkát és a pettyest: ez legyen a bérem.” (1Móz 30,25-32)

A Lábánnál eltöltött tizennégy esztendő alatt Jákób családot alapított, amit Isten gyermekekkel áldott meg. Idő és szándék még arra nem volt, hogy vagyont gyűjtsön, ami abban az időben a nyájak birtoklása jelentett. A következő tevékenység, amiben Lábán házánál Jákóbnak tennie kell, az a gazdagság megszerzése. Kezdetben el akarta hagyni Lábánt, de később meggondolja magát, és szolgálja apósát úgy, hogy bevet egy cselt. Ez a szolgálat abban áll, hogy a nyájból legyenek az övéi a fekete bárányok és a tarka, pettyes kecskék, amelyek számban kevesebbek voltak, mivel keleten általában a bárányok fehérek voltak, a kecskék pedig feketésbarnák. Lábán jó alkunak tartotta ezt az ajánlatot, és a Jákóbnak kiválasztott állatokat a saját fiaira bízta, a maga nyáját meg jókora távolságban Jákóbbal legeltette, hogy kereszteződés a két nyáj között ne történjen. Jákób azonban ismét kiérdemli a “csaló” melléknevet, hiszen különös módon megsokszorozza állatállományát. Jákób újabb hat esztendőt szolgál, amely idő alatt feltűnően meggazdagodik. Ha Lábán megcsalta őt házasságánal, Jákób most a kölcsönt visszaadja, üres kézzel érkezett Lábánhoz, de szorgalma és furfangos ügyessége révén meggazdagodott. Isten nem tiltja számunkra a vagyonszerzést, de Jákóbban ellentétben a tisztességes és a hitelességes élet követését kívánja. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá