Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. június 18.

Velünk az Isten – 2020. június 18.

“Öcséteket is vigyétek, keljetek fel és menjetek vissza ahhoz a férfiúhoz.” (1Móz 43,13)

Nagy úr a szükség. Akik megjárták a poklok poklát, ők tettek bizonyságot erről vagy elhallgatták a nélkülözést, mert így hagyták meg nekik. A kiszabadultak életüket kockáztatták, ha arról beszéltek, amibe majdnem belehaltak.
Tovább fokozódott a nincstelenség, de Egyiptomban bőséggel volt minden, mert a Fáráó tiszttartója előre látta a hét szűk esztendőt még gyermekkorában és előre gondoskodott nemcsak egész Egyiptom lakóiról, de tartalékot is biztosított több évre. Az idős Jákób újból kéri fiait, hogy menjenek vissza ahhoz a férfihoz, aki olyan bőséggel ellátta egyszer már őket, vigyenek neki ajándékot is. A jótevőnek azonban újból van egy feltétele: Benjámint, a legkisebb gyermeket is vigyék magukkal. Apjuk nehezen egyezik ebbe bele, de végül mégiscsak rááll, meggyőzi a szükség.
József csak azért szab feltételeket, mert kapcsolatban akar maradni  családjával és testvéreivel, akik gazul elbántak vele, de Isten testvérei gonoszságát  jóra fordította, ahogy megfogalmazza majd akkor, amikor elkövetkezik a titok felfedése, vagyis leveti inkognitóját. Egyelőre marad az ismeretlenség, de a vendégszeretet, kegyelmesség, szívesség, segítőkészség lesz hangsúlyos.
Mind világosabbá válik, hogy Józsefet Isten előre küldte, hogy rajta keresztül mentődjön meg Jákób egész családja.
Nem láthatod Isten tervét,
de  felismered majd:
semmi sem volt hiába,
minden céllal történt.
Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá