Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. június 16.

Velünk az Isten – 2020. június 16.

“Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden udvari emberének. A fáraó ezt mondta szolgáinak: Találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó: Miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád fogható értelmes, bölcs ember. Te felügyelsz majd a házamra, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad. Azután ezt mondta a fáraó Józsefnek: Nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek!” (1Móz 41,37-41)

Ember el sem tudja képzelni, hogy lehet-e olyan mélységből a magasságba felemeltetni, mint amilyen mélységből József felkerült olyan méltóságba, amit ember ritkán érhet el. Józseffel azonban valóban megtörténik! Börtönben volt, de azt olvassuk, hogy Isten ott sem hagyta magára, vele volt, és Istentől kapott tehetségének bölcs felhasználásával álmokat fejt, amit a fáraó is komolyan vesz. József ezek után azt javasolja a fáraónak, hogy nevezzen ki kormánybiztosokat a gabonakészletek kezelésére, és Egyiptom vezetője magától értetődően őt választja ki. Lehet-e alkalmasabb embert találni erre a hivatalra annál, aki legbölcsebben fejtette meg a fáraó furcsa álmait. A nehéz időket át kellett élni, és az ilyesmi csakis bölcs vezetőkkel lehetséges. Józsefet a legünnepélyesebb külsőségek között iktatja be a fáraó Egyiptom főfelügylőjének tisztségébe, aki előtt minden emberi térdnek meg kellett hajulnia. Nemcsak az ünnepélyesség, hanem a kegyúri jog is fűződött ahhoz, hogy a fáraó új nevet is ad neki. Sokat tanulhat József életéből az, aki egyházi szolgálatot választ. Fontos ebben az őszinteség, a hitelesség, hogy lássák az emberek, de lássa Isten, hogy mi mindent bízhat reánk! Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá