Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. június 1.

Velünk az Isten – 2020. június 1.

“Amikor látta Ráhel, hogy nem szül Jákóbnak, irigykedni kezdett nővérére, és azt mondta Jákóbnak: Adj nekem gyermekeket, mert ha nem, belehalok!… És ezt mondta Lea: Megajándékozott az Isten engem jó ajándékkal. Most már velem lakik a férjem, mert hat fiút szültem neki. Ezért Zebulonnak nevezte őt… Megemlékezett pedig Isten Ráhelről: meghallgatta őt, és megnyitotta méhét.” (1 Móz.30,1.20.22)

Olvasandó: 1Móz. 30,1-24

     Mózes első könyvének fejezeteiben vezet bennünket végig, lépésről-lépésre az emberiség történetének ösvényén a mi Istenünk az Ő Szentlelke által. Választott szolgáinak családi életét mutatja be, ameddig néppé, választott nemzetséggé formálódnak. Példaként állnak előttünk: pozitív és negatív életvonásaikkal, engedelmességükkel és csalásaikkal, minden bűneik ellenére elnyert istenszeretettel, Istenünk ígéretével és áldásaival: az Ő akaratának a szolgálatában. Jákobot, Ábrahám unokáját családi élete megélésében áldja meg az ember megváltásán dolgozó Atya, Aki megígérte Ábrahámnak, hogy naggyá teszi őt, népek és nemzetségek származnak majd tőle. Egy család élete rajzolódik ki előttünk. Jákob csalással szerezte meg az elsőszülöttnek kijáró áldást, de nem mondott le az Isten áldásáról.

     Családi életét elemezve e rész leírása szerint, azt vettem észre szoros rokoni kapcsolat volt közöttük, a kor szokása szerint. Unokatestvérek házasodtak egymás között, Jákob feleségei pedig testvérek voltak. Jelen volt a versengés, a féltékenység, az irigység az életükben az áldásért. Az Isten áldásáért, akárcsak az Éden kertjében: Káin és Ábel között. Jákob becsapta apját és testvérét, az apósa becsapta őt. A feleségei, a két testvér versengtek egymással férjük szerelméért és a gyermekáldásért. A gyermekeik nevei is viselik az érzéseiket: küzdelem, szerencse, ítélő, de ott van az életükben a hála, a köszönet is: az Úr meghallgatott, összeköt, hálát ad, boldog, jutalom, adott, tegyen hozzá. Minden versengés ellenére Istennek Lelke megsokszorozta az áldáskívánást. Beteljesítette az Ábrahámnak tett ígéretét és továbbszőtte tervét népének kiválasztásában az emberiség megváltása felé.

     A fiak továbbszőtték a szülőktől tanult versengést és Józsefet meg akarták ölni,  de Isten is továbbszőtte a szeretetét és családja megmentőjévé lett, így Izrael népe tovább szaporodott. Isten Lelke így tesz rendet most is a világban, így vezet bennünket az Ő útján.

Számunkra a választott népéből Gyermek született, Aki áldássá lett számunkra! Az Ő Lelkében Isten most is közöttünk van, az Újszövetség népeként vezet bennünket és részeltet az Ő áldásaiban.

     Isten megáldott minket is bőven a mi családi közösségeinkben, rokonságunkban, gyülekezetünkben, népünk körében. Kik azok, akiket ránk bízott? Melyek az igazi értékek a mi életünkben? Együtt kell legyünk áldásainak megsokszorozói, átélői, nem pedig szétszórói! Ehhez kérjük Lelkének vezetését, egységet kovácsoló erejét ebben a Pünkösdben. Így kívánok Áldott Ünnepet minden kedves olvasónak, egyházmegyénk lelkipásztorainak, nőszövetségeinek, presbitereinek, a misszió munkatársainak! Imádkozzunk gyermekeinkért, kérjük Isten áldását életükre, tartsa meg őket maga mellett és kérjük segítségét az érettségiző, vizsgázó diákokért ebben a rendkívüli élethelyzetünkben.

Ámen.

Nagy Erika,

Sárközújlak

Szóljon hozzá