Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. július 9.

Velünk az Isten – 2020. július 9.

És legyen ez a nap néktek emlékezetül” (2Móz 12,14).

Mindenkinek van  ún.”jeles” napja, akár születési, akár egy-egy nagyobb eseményhez kapcsolható nap-ezekre évente emlékezünk. A közösségeknek, népeknek, felekezeteknek, gyülekezeteknek is megvan az emlékezés napja, amely lehet pozitív és negatív egyaránt. Szívesebben a  pozitív eseményeket  idézzük vissza.
Isten utasítására Mózes kiadta a parancsot, hogy tovább készülve a szabadulás nagy napjára minden zsidó család egy bizonyos napon, mégpedig  az első hónap tizedik napján vágjon le egy bárányt, annak húsát este fogyassza el, a bárány  vérével pedig kenje meg az ajtófélfát és nevezze ezt a napot  pászka-ünnepnek. Ez a zsidó húsvét. Minden évben emlékezzék meg erről a napról, mint a nagy szabadulás napjáról.
Jézus is mindig megünnepelte ezt az ünnepet, de nagypénteken Ő lett az áldozati bárány. A keresztyén húsvét az Úr napja, amikor Krisztus kiszabadult a halál rabságából, reménységet adott minden benne hívőnek, hogy létezik feltámadás, a halál pedig átmenet egy boldogabb életbe. A húsvét nem egyszerű emlékezés a halál feletti  diadalra, hitünkben erősödünk ezen az ünnepen.
Vannak jeles napok,
de majd lesznek pillanatok,
amikor nem az enyészet,
de a feltámadott élet
ül diadalt minden felett.
Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá