Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. július 8.

Velünk az Isten – 2020. július 8.

Vigyázz, mit teszel!

„Így szólt Mózes: Ezt mondja az ÚR: „Éjfél körül kimegyek Egyiptomba, és meghal Egyiptom földjén minden elsőszülött a fáraó elsőszülöttjétől fogva, aki a trónján ül, a szolgáló elsőszülöttjéig, aki malmot hajt, és a jószág minden első fajzása is.” (2Móz 11, 4-5)

            A magabiztos, céltudatos ember könnyűszerrel megfeledkezik arról, hogy az életet afféle sáfárságra kapta az Úrtól. Tehát nem a mienk, nem mi hívtuk éltre önmagunk és nem mi szabjuk meg az éveink számát sem. Egyedül Isten hatáskörébe tartozik, hogy kinek mikor ad életet és kitől mikor veszi azt el. Így kell olvasnunk a fenti az igét.

            Az Egyiptomból való kivonulás idején a fáraó egy határozott és karakán ember volt, aki hallani sem akart róla, hogy a rabszolgaságra fogott zsidó népet szabadon engedje. Végül is ő ült a trónon, ebből adódóan ő határozott a birodalom ügyeiről. A földi törvények szerint minden joga megvolt ahhoz, hogy akarata szerint döntsön. Csupán azt felejtette el a Mózessel való játszma idején, hogy vele szemben nem egy másik nagyhatalmú ember áll, hanem maga a Mindenség Ura.

            A fáraó megszégyenült, de még ennél is nagyobb csapásként érte a gyermeke halála. Pedig lehetett volna másképpen is, csak figyelnie kellett volna Istenre és engedelmeskedni neki. Sokszor ez a mi bajunk is. Annyira basáskodunk a saját életünk felett és annyira ragaszkodunk a saját elképzeléseinkhez, hogy már csak akkor fedezzük fel az Úr akaratát, amikor túl késő. Legyünk éberek és tartsuk a gondolataink között Urunk kérdését: „bolond, ma éjjel elkérik tőled a lelkedet, amiket azért magadnak készítettél, kiéi lesznek?” (Lk 12, 20). Ha az éjjel elkérik a lelkünk, akkor egyedül Jézus Krisztus marad nekünk és vele együtt a mennyben gyűjtött kincseink. Ne legyünk kevélyek, mint a fáraó volt, hanem „törekedjünk arra, hogy megismerjük az Urat” (Hós 6, 3) és „azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók” (Róma 14, 19). Ámen.

            Mi Atyánk, te képessé tettél arra, hogy megismerjünk téged és az akaratod, de sajnos minket sokkal jobban érdekelnek a saját elképzeléseink. Légy könyörületes hozzánk és „taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk” (Zsolt 90, 12). Ámen.

Erdei-Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá