Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. július 7.

Velünk az Isten – 2020. július 7.

“Azután ezt mondta az ÚR Mózesnek: Menj be a fáraóhoz, mert én tettem konokká a szívét, valamint udvari embereinek a szívét, hogy ezeket a jeleket véghezvigyem közöttük. Beszéld majd el fiaidnak és unokáidnak, hogyan bántam Egyiptommal, és jeleimet is, amelyeket közöttük tettem. Tudjátok meg ebből, hogy én vagyok az ÚR!” (2Móz 10,1-2)

A nyolcadik csapás végrehajtását hosszab bevezetés előzi meg, amelyben azt láthatjuk, hogy Isten kezében tartja a világ eseményeit, annak határait és hatásait Ő maga szabja meg. A fáraó szívét és akaratát is Isten irányítja, amelynek anyagiakban és emberi életekben mérhető következményei vannak már Egyiptomban, de a csapásoknak még messze nincs végük. Mielőtt a következő vész lecsapna Egyiptomra egy dolgot Mózesnek is meg kell jegyeznie: Ezekről az eseményekről, Isten hatalmáról a jövőben beszélnie kell! El kell mondani a következő generációk tagjainak úgy, hogy ez számukra is örökérvényű kötelesség marad. Isten csodálatos dolgait szólni kedves szolgálatot jelent. Hírdetni tetteit életemben, a csodálatos mivoltát, amelyben elküldte az egész emberiség megmentéséért az egyetlen Fiát, Jézus Krisztust. Tudjuk-e tehát, hogy ezáltal nekünk is mózesi feladatunk van? Gyermekeink és unokáink nekünk köszönhetően fogják hírdetni Őt? Tegyünk róla, hogy igen! Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá