Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. július 21.

Velünk az Isten – 2020. július 21.

“Hazug hírt ne terjessz! Ne segítsd a bűnöst azzal, hogy hamisan tanúskodsz mellette! Ne állj a rosszat akaró többség mellé, és ne vallj peres ügyben a többséggel tartva, nehogy elferdítsd az igazságot. A nincstelennek se kedvezz peres ügyében!”  (2Móz 23,1-3)

Az igaz szónak igaznak kell maradnia! – fogalmazhatnánk első benyomásunkat a mai bibliai verseket olvasva. Isten követelményei három kísértésre utalnak: 1. hazúg hírhordás, a pletyka, a rágalmazás.. 2. a hamis tanúskodás, amely erős nyomás hatására, akár a másság nem vállalása miatt a többséghez csatlakozik, ártva az igaz ügynek. 3. a részrehajlás, amelyet Isten tilt, mind a tekintély iránti kedvezés mind a túlzott részvét iránt. Mindhárom az ártatlan ember becsületének beszennyezése lehet. Isten azt akarja ezek által, hogy ember élete minden helyzetében egyenes maradjon, mert ezeknek be nem tartása súlyos következményekkel járhat, gondolva a másik oldalon lévőre, aki elszenvedője lehet rossz döntésünknek, de ugyanakkor szembe kell néznünk saját lelkiismeretünkkel is. Júdás árulása vagy Péter tagadása hasonlítható a felsoroltakhoz. Micsoda háborgást okozott tettük ott legbelül! Mit érezhetett Péter, amikor megszólalt a kakas? Jézusnak igaza volt – mondhatta magában, és keservesen sírt, míg Júdás végzett magával. Lelki gyengeségünkben kérjük Isten segítségét, adjon nekünk erőt, hogy az igazság mellett kiállhassunk! Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá