Velünk az Isten – 2020. július 17.

“Mózes pedig felment az Istenhez, és szólt hozzá az Úr a hegyről, mondván: Ezt mondd a Jákób házanépének és ezt add tudtára az Izráel fiainak: Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nekem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyém az egész föld. És lesztek ti nekem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az igék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.

Elment azért Mózes és egybehívta a nép véneit és eleikbe adta mindazokat a beszédeket, melyeket parancsolt néki az Úr.

És az egész nép egy akarattal felele és monda: Valamit rendelt az Úr, mind megtesszük. És megvitte Mózes az Úrnak a nép beszédét.”  2Móz 19:3-8

Az első, amit látni kell, hogy a kommunikáció működik és jól működik. Mindenki a maga helyén csatlakozik be és teszi a dolgát. Nem egy sima adás sugárzás történik, aztán vagy fogják vagy nem. Nem rádió, amit ki és be lehet kapcsolni. Mózes megy Istenhez, Isten szól a nép elöljáróihoz és Izrael egész népéhez Mózesen keresztül, s aztán Mózes megy a néphez s beszél velük, akik rábólintanak Isten szándékára, s Mózes máris továbbítja a választ. A kommunikáció ma is működik, de nem Mózes a hírvivő… Ott Mózes volt az, aki lebonyolította a beszélgetést, rajta keresztül futott minden szál. Aztán Mózes halála után a mindenkori főpap tisztje lesz ez a köztes állapot. Jézus, mint az utolsó és ma is élő főpap az, akin keresztül mi érthetjük Isten szándékát és érte miatta hallja meg a Teremtő a mi imádságainkat.

A második dolog, hogy Isten nem csak beszél. A szeretete nyomon követhető. Látható hogyan menti meg népét a Vöröstengernél az látható tény, hogyan hordozza az övéit sasszárnyon azt átélte a hallgatósága. A te életedben is történtek csodák, hogy élsz az is kész csoda, csak ne végy természetesnek, magától értetődőnek minden jót. Isten cselekszi a jót mindenkor ne feledd. Jézus volt a legnagyobb jó, hisz ő a Szabadító, ő a helyettes áldozat aki elvette a világ bűneit, s a te hitványságodat is. Jézus az út az igazság és az élet. Aki hisz Ő benne, ha meghal is él.

A harmadik dolog, amit még megemlítenék, hogy Isten azzal, hogy szövetséget kínál nem korlátozni akar, hanem segíteni, hogy betöltsd a feladatod, hogy az légy akinek megálmodott, hogy azt tedd amire kitaláltak, amiért születtél, hogy élj mind Isten gyermeke, hisz a saját képére formált téged is a Jóságos Atya. Sokszor a ránk rakódott kosz a világ szennye eltakarja, sokszor a bennünk levő düh, keserűség és gonosz indulat eltorzítja, de ha lemossuk a bűnt, ha kisimulnak a ráncok meg kell látszódnia, hogy Istenhez tartozunk. Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Vélemény, hozzászólás?