Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. január 8.

Velünk az Isten – 2020. január 8.

 „Az én két tanúmnak pedig megadom, hogy zsákruhába öltözve prófétáljanak ezerkétszázhatvan napig. Amikor elvégzik a bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi és megöli őket. És holttestük annak a nagy városnak az utcáján lesz, amelyet lelki értelemben Sodomának és Egyiptomnak hívnak, ahol az ő Urukat is megfeszítették. A népek, törzsek, nyelvek és nemzetek közül valók látják a holttestüket három és fél napig, de holttestüket nem engedik sírba tenni. A föld lakói pedig örülnek ennek, vigadnak, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel ez a két próféta gyötörte a föld lakóit.” (Jel 11, 3; 7-10)

Kisebb szívfájdalommal szemlélem az egyház elleni kitöréseket, miszerint a papok csak élősködnek a társadalmon, az egyház nem termel semmit, csak régi mesékkel kábítja az embereket és az egyházi vezetőknek semmi sem fontos csak a saját boldogulásuk. Kétségkívül van néhány rossz példa a földi egyház életében, de ezért még nem kellene ellenszenvvel viszonyulni Istenhez is. Elszomorító és reménygyilkos az az emberi hozzáállás, amivel sokan elutasítják a Megváltót és pocskondiázzák az egyházat, de a jánosi prófécia szerint lesz ez még rosszabb is.

A látomás szerint Isten két tanúja zsákruhában prófétál, ez az öltözék azt fejezi ki, hogy bűnbánatra hívják az embereket. Az ilyen beszéd, az olyan helyeken, amelyeket „lelki értelemben Sodomának és Egyiptomnak hívnak” egyáltalán nem kell. Sodoma a gonoszság ismertetőjele, Egyiptom pedig a megkeményedett szívé, a konokságé. Ahol a becstelenség, az önzés, a rosszindulat, az érzéketlenség, az öntörvényűség az úr, ott nem érzik szükségét az Isten igéjének. Az ilyen emberek úgyis azt képzelik, hogy mindent jobban tudnak, mint amire a Biblia által tanít az Úr. A látomásban a két tanú halála olyan örömünneppé lesz a földi lakóinak, hogy „ajándékokat küldenek egymásnak, mivel ez a két próféta gyötörte” őket.

Nagy baj van, ha a bűnbánatra indító atyai szó, nem alázatra késztet, hanem ellenállásra és az igehirdetés megszűnése örömmé lesz. Biztos vagyok benne, hogy a látomásban a föld lakóit nem zavarta volna, ha a két tanú arról prófétál, hogy Isten mindent megbocsát, mindent elnéz, csak szeret, de sohasem ítél, ezért bátran tehetnek akármit, mert úgysem lesz semmi káros következménye. Ezt sokan szeretnék hallani, de hazugság lenne. Jézus Krisztus szelídségre, alázatosságra, szolgálatra, megbocsátásra és egymás szeretetére tanít minket. Tartsunk ki ebben. Ámen.

Erdei-Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá