Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. január 7.

Velünk az Isten – 2020. január 7.

“Ekkor az a hang, amelyet a mennyből hallottam, ismét beszélt velem, és így szólt: Menj el, vedd át a nyitott könyvet, amely az angyal kezében van, aki a tengeren és a földön áll. Odamentem az angyalhoz, és kértem tőle, hogy adja át nekem a könyvecskét. Ő pedig így szólt hozzám: Vedd át, és edd meg: keserűvé teszi a gyomrodat, a szádban pedig édes lesz, mint a méz.  Átvettem az angyal kezéből a könyvecskét, és megettem: a számban olyan édes volt, mint a méz, de amikor megettem, keserűvé lett a gyomrom.  És ez a szó hangzott felém: Ismét prófétálnod kell sok népről és nemzetről, nyelvről és királyról.”  (Jel 10,8-11)

János apostolt egy hang szólítja meg, amely a Krisztus hangja, aki eddig is vele beszélt.  Parancsot kap arra, hogy a könyvecskét átvegye az angyaltól. János a könyv átvétele után parancsot kap arra, hogy azt egye is meg. Ez a cselekedet már ismert Ezékiel könyvéből, amikor a próféta próféciát kap, amellyel teljesen eggyé kell válnia, hogy teljesíthesse. Isten kijelentése egyszerre édes és keserű. Édes, azért mert benne van az evangélium, Isten kegyelmi üzenete és szeretete, de ugyanakkor keserű is, mert ítéletet is hirdet. Isten népének sok megpróbáltatáson kell még átmennie, amíg Isten országa beteljesedik. Az emberiségnek észre kell vennie azt a prófétai igazságot, hogy a világ akármennyire is van megtelve nehézségekkel és szenvedésekkel, Isten győzelemre viszi az övéit, és részt ad nekik a maga győzelmében a bűn és halál felett. Jánosnak hirdetnie kell a könyvecskében megírt próféciát a világ népeinek. Isten nekünk is adta ezt a feladatot, olvassuk és éljünk az ő igéjével és tegyen alkalmassá arra, hogy embereket vezessünk hozzá! Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá