Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. január 13.

Velünk az Isten – 2020. január 13.

„És hangot hallottam az égből, amely ezt mondta nekem: Írd meg: boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásuktól, és cselekedeteik követik őket.” (Jel 14,13)

Ezekben a napokban alkalmam volt beszélgetni valakivel, akinek hozzátartozója önként vetett véget életének. Elszomorított. Nem az ítélkezés jut az Ige kapcsán az eszembe, hanem inkább az aggódás, a sajnálat és a gondoskodó szeretet. Vajon meddig jutott el a fájdalomban, hogy úgy gondolta, minden jobb, mint az, amit jelenleg átél? Valószínű, nem lett boldog halott. Mert ez nem megoldás.

Sokszor mondják nekem gyászolók, és szoktuk is egymást ezzel vigasztalni egy sokat szenvedő ember halála után: legalább már nem szenved, megváltás volt neki a halál. És közben belül talán ott van a kétség: valóban így van? Boldog halott lett?

De, hogy pozitív példát is említsek. Volt alkalmam olyan ember halálos ágyán is megállni, ahol a nyugodtság és a békesség áradt a félelem és a kétségbeesés helyett. Pedig emberileg meg lett volna az oka az utóbbiakra. Élő reménysége volt és ez ott, emberi mélységében is ragyogott. Krisztusban élt itt és így Krisztussal ment odaát is. Nos, ő boldog halott lett.

Egyszer egy több mint 90 éves asszonnyal úgy köszöntünk el egymástól, az égre mutatva: találkozunk odafenn… Rögtön meg is jegyezte: „a tiszteletes úr azért annyira ne siessen!” Jót mosolyogtunk a jeleneten.

Van egy mondásunk, ami valószínű a mai Igénkből ered: „Nyugodjon békében, a boldog feltámadás reménysége alatt!” A.B.F.R.A. – olvashatjuk is ennek rövidítését sírköveken.

No, de miért csak nyugodjunk békében, miért ne éljünk békében? Mi választ el ettől? Az, hogy nem jövünk a békesség és öröm forrásához, pedig Jézus ma is kínálja. Legyünk békében élők, legyünk már most boldog élők, és akkor leszünk majd boldog halottak is! Ámen!

Rácz Ervin,

Szigetlanka

Szóljon hozzá