Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. január 1. – BÚÉK

Velünk az Isten – 2020. január 1. – BÚÉK

“Azután íme, nagy sokaságot láttam, amelyet senki sem tudott megszámolni, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből a trón előtt és a Bárány előtt állni, fehér ruhákba öltözve, kezükben pálmaágakkal. És hangosan kiáltottak: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a Bárányé!” (Jel.7,9-10)

 Olvasandó-Jelenések.7,9-17

    Lehet-é dicsőségesebb jövőképe Jézus megszabadított népének, gyülekezetének 2020ban, mint János apostol látomása Krisztus egyházáról?! Ahogyan az Örökkévalóságban lakozik majd Isten és a trónja közvetlen jelenlétében, a nagy sokaságban, minden népből, nyelvből, nemzetből a kiválasztottak közösségében, együtt, békességben, ahogyan már Ézsaiás is látta.

A trón és a Bárány előtt állni azt jelenti: közösségben lenni Vele. Őt szolgálni és osztozni az Ő dicsőségében!

     Az angyalok körülveszik ezt a megváltott tömeget, a vénekkel és a lelkes állatokkal együtt hódolnak Istennek, dupla Ámennel, hétszeres dicsérettel tesznek bizonyságot egyetértésükről a győztes egyház iránti tisztelettel.

Üdvösségük a győztes fehér ruhásoknak abban rejlik, hogy mentesültek minden gondtól és nehézségtől, a megpróbáltatás és üldöztetés minden formájától, az éhségtől, szomjúságtól, a hőségtől. Legelteti fogja őket a Bárány, élő vizek forrásaira vezeti és  eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet!  Igy csak a tökéletes öröm, boldogság, dicsőség, a legkedvesebb közösség, a legbensőségesebb élet marad meg! Maga Isten, az Ő Báránya, Karácsony Gyermeke, a Golgota Krisztusa, a Feltámadott Úr ennek a szerzője!

Miért féltenéd életedet és szeretteidet, a melletted lévőket és azokat, akik már ott lehetnek Nála?!

Miért félnél ennek az évnek az ismeretlenségétől? Neki nem az! Láthatod mi történik Győzelmes Szeretetének következményeképpen!

Ha Isten pecsétje ott van a homlokodon, akkor nem kell félned az Ítélettől, a világban történő összes rossztól! Ezek a bűnös, üldöző világot sújtják. Isten Krisztusra vetette az összes hivő minden vétkét./ Ézs.53,6/. Légy biztos abban, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint, akik az Ő végzésére hivatalosak /Róma.8,28/. Ez az elpecsételés a legrdágább dolog a mennyben. Isten fiai a homlokukon viselik a Bárány és az Atya vérét.

Az egész bünnel harcoló Egyházat Krisztus a saját drága vérén megvásárolta, birtokolja valamennyit! Téged is! Semmi sem fog ártani az Ő választott népének soha, ebben az évben sem!

    A hosszú fehér ruha az ünnepet, az áldottságot jelenti. Fehérségük jelképezi az igazságosságot, a szentséget, az Isten szentségét. A pálmaágak a kezükben a Krisztus vérén szerzett üdvösséget.

Ennek megfelelően a sokaság nem teheti, hogy ne boruljon le előtte, hogy ne dicsőítse erős hangon: „ Az idvesség a mi Istenünké, aki a királyiszékben ül, és a Bárányé”Jel.7,10.

Együtt szenvedünk majd a világgal, nem kerülhetjük el annak a borzalmait, a megpróbáltatásait. Szükségünk van ezekre a megpróbáltatásokra, eszközök ezek a mi életünkben, a bűnnek következményeképpen hozzátartoznak az életünkhöz, de Jézus használja ezeket lelki előrelépésünk számára, a mi javunkra. A dolgaink nem emberek, hanem Isten kezében vannak! Hiszünk is ebben! Ha igen miért féltenénk életünket, szeretteinket és azokat, akik már Nála Lehetnek? Domitianus császár idejében ez a  győzelmes látomás vigasztalást és békét adott az üldözött keresztyéneknek.

A világ és a történelem Ura a Feltámadott Krisztus!

 Bízzad Újra Életedet Krisztusra!

2020 reggelén kapcsolódjunk be a Mennyei Istentiszteletbe,legyen ez a missziós programunk magunk és a világ felé, mondván:

„ Ámen: áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké, Ámen.” (Jel 7,12)

Nagy Erika,

Sárközújlak

egyházmegyei missziói előadó

Szóljon hozzá