Velünk az Isten – 2019. szeptember 25.

„Pedig az ÚR, atyáik Istene időben elküldte hozzájuk követeit, mert kedvezni akart népének és lakóhelyének. De ők kigúnyolták Isten követeit, beszédeit megvetették, és gúnyt űztek prófétáival, míg végül az ÚR haragja fölgerjedt népe ellen, és többé már nem volt segítség.” (2Krón 36, 15-16)

Évről évre erősebb az egyházellenes közhangulat miszerint a papok csak visszaélnek az emberek hiszékenységével és jóindulatával, hogy minél nagyobb vagyont harácsoljanak önmaguknak. Sokak szerint az egyház egy haszontalan, fölösleges intézmény, amely igazi pénznyelőként élősködik a társadalmon, pedig az anyagiakra sokkal nagyobb szükség volna az egészségügy, az oktatás, vagy a közúti infrastruktúra terén. Az egyházzal és a papokkal szembeni ellenérzés odáig fajult, hogy már nemcsak az Isten földi képviselői, de maga a Mindenség Ura is gyakran gúny tárgyává lett. A gusztustalan vicceken és gyomorforgató obszcén poénokon tele szájjal kacagnak a tudatlan emberek, miközben saját akaratukból rombolják az életük. Persze a földi egyháznak vannak hibái és az egyházi személyek kirívó bűnei sokkal szembetűnőbbek az átlagnál, mert a képmutatás vétsége tovább fokozza azt. Az egyházban tevékenykedők sem tökéletesek, az ő életüket is ostromolja a gonosz. Lám a tizenkét tanítványt maga Jézus választotta ki, mégis egy közülük árulóvá lett. A gonosz mindig ott próbál mocskolódni, ahol a legnagyobb tisztaság van, vagy legalábbis arra törekszenek. Nem tisztem tisztára mosni vagy bemocskolni senkit sem, hiszen az ítélet joga egyedül az Istené. Ám a tévelygőket figyelmeztetni mindenképp kötelességemnek érzem, mert „ha ember embertársa ellen vétkezik, megítéli őt Isten. De ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne érette közbenjáró?” (1 Sámuel 2, 25).

Isten „kedvezni” akar az övéinek, ehhez kétség nem férhet. Ő minden időben elküldte a követeit, akiket sajnos túl kevesen hallgattak meg. Még a Fiát is elküldte és az emberek őt sem becsülték meg. Miért is lenne nagyobb megbecsülése a mai küldötteknek?

A mi Atyánk ma arra figyelmeztet, hogy ne essünk az egykori választott nép bűnébe, akik „kigúnyolták Isten követeit, beszédeit megvetették, és gúnyt űztek prófétáival, míg végül az ÚR haragja fölgerjedt népe ellen, és többé már nem volt segítség”. Manapság is lehet ócsárolni az Isten követeit, laza hetykeséggel lebecsülni az igét és csúfolni az ige hirdetését, de egyszer az Úr haragja fölgerjed és többé nem lesz segítség. Ma még a kegyelmi időben élőnk, tartsuk ezt nagy becsben és ne éljünk vissza vele. Ámen.

Erdei-Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Vélemény, hozzászólás?