Velünk az Isten – 2019. november 17.

„Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek ti érettetek, mindazért az örömért, amelylyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt?! Mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orcátokat, és kipótolhassuk a ti hitetek hiányait. Maga pedig az Isten és a mi Atyánk, és a mi Urunk a Jézus Krisztus egyengesse meg a mi útunkat ti hozzátok! Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk mi is ti irántatok; Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben.” (1Thesz 6,9-13)

I. Öröm

Számtalan dolog felett örvendezik az ember. A mondás azt tartja. hogy legnagyobb öröm a káröröm. A káröröm az egészségtelen léleknek az a megnyilvánulása, amikor a másik kudarca, sikertelensége vagy egyenesen bukása felett az ember örvendezik. Vannak emberek, akik egész életükben arra törekszenek, hogy a világ felé bizonyítsanak, hiszen övék a legmenőbb járgány, mobiltelefon , műköröm , frizuraköltemény és megrekednek az efeletti örömnél. Azonban Pál apostol egészen más miatt örvendezik. Örömmel tekint a thesszalonikai gyülekezetre, a megtért lelkekre, Nem a jó megjelenésük miatt örvendezik, hanem a célba ért életükért, hiszen Jézus Krisztus megtalálása a cél.
Adja meg Isten, hogy számunkra is az legyen a legnagyobb öröm, hogy megtaláltuk a Messiást és igazán tudjunk minden megtért ember miatt örvendezni és örömmel befogadni őt, őket közösségünkbe.

II. Szeretet

Gyermekek játszadozása közben többször hallottam azt a zsaroló mondatot, hogy ”nem vagy a barátom, ha a másikkal játszol, nem vagy a barátom, ha nem jössz hozzám, nem vagy a barátom ha, ha, ha… Ebben az az igazán szomorú, hogy a gyermek ezt a felnőttől hallja és tanulja. Jó tanítómester ebben a politikus, a morálisan elcsúszott üzletember vagy bármilyen érdekeltségektől vezérelt felnőtt. Viszont az is igaz, ha a rosszat lehet tanulni, akkor a szeretetet is lehet, sőt kell tanulni. A szeretet tanulásában Jézus Krisztus a tanítómesterünk. Milyen az Ő szeretete? Önfeláldozó, határt nem ismerő szeretet !!! Hogy lehet ezt a szeretetet tanulni? Jó példa erre a napelemmel és akumlátorral ellátott kertilámpa, amely nappal töltődik, éjjel pedig világít. Csak akkor világíthat, ha nappal újra eltudja raktározni a nap energiáját. A keresztyén ember naponta át kell érezze és “ el kell rakározza” Jézus Krisztus szeretetét, hogy Ő is Pál apostolhoz és a theszalonikai hívekhez hasonlóan szeretetben élő ember legyen. Isten tegyen mindnyájunkat állhatatossá ebben, hogy szeretetéből töltekező és élő emberekként meg tudjunk maradni ebben a szeretetlen világban. Ámen!

Genda Árpád Szabolcs,
Pettyén

Vélemény, hozzászólás?