Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. december 9.

Velünk az Isten – 2019. december 9.

“Vállald velem együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó vitéze!” (2Tim 2,3)

Különös kérése van Pál apostolnak Timóteus felé. A jó vitéz a szenvedést is vállalja, nem a szenvedésért magáért, hanem azért mert elkötelezett Krisztus iránt.

Krisztus  előtt  néhány  évszázaddal  Nagy  Sándor  majdnem  az  egész  akkor  ismert  világot meghódította haderejével, okosságával és diplomáciai képességével. Egy napon Nagy Sándor egy  kisebb  sereg  kíséretében  egy  erősen  védett,  kőfallal  körülvett városhoz közeledett. A hadvezér a  falak előtt megállva nagy hangon követelte, hogy  láthassa a királyt.  A  király  az  ostromló  hadsereg  feletti  lőállásokhoz  közelítve  beleegyezett,  hogy
meghallgatja Sándor követeléseit.
–  Add meg magad azonnal! – parancsolta Nagy Sándor.
A király nevetésben tört ki.
–  Ugyan, miért  adnám meg magam?  –  kiáltotta  le.  –  Mi  sokkal  többen  vagyunk, mint  ti. Semmi veszélyt nem jelentetek számunkra!
Nagy Sándor kész volt válaszolni a kihívásra.
–  Engedd meg, hogy bebizonyítsam, miért kell megadnod magadat – válaszolta.
Azzal elrendelte embereinek, hogy sorakozzanak  fel  libasorba, és kezdjenek el menetelni. A sort  egy meredek  szirtfalra  vezényelte,  amely mintegy  száz méternyire magasodott  az  alatta elterülő sziklás talaj fölé.
A  király  és  katonái megütközve  nézték,  amint  Nagy  Sándor  katonái  egyenként,  tétovázás nélkül,  fegyelmezetten  meneteltek  a  halálba.  Tíz  katona  halála  után  Nagy  Sándor  megálljt parancsolt a többieknek, és azt, hogy menjenek vissza hozzá.
A király és a katonái azon nyomban megadták magukat Nagy Sándornak.

Nem olyan helyen élünk, ahol meg kell halnunk Krisztus ügyéért, de  vajon Jézus Krisztus jóvitézeinek (van olyan helye a világnak ahol igen) van-e ekkora elköteleződése? Ámen!

Rácz Ervin,

Szigetlanka

Szóljon hozzá