Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. december 31.

Velünk az Isten – 2019. december 31.

“Ezután láttam, hogy négy angyal állt a föld négy sarkán, és féken tartották a föld négy szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Láttam, hogy egy másik angyal is feljön napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon odakiáltott a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek,  és így szólt: Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit.” (Jelenések 7,1-3)

János négy angyalt lát, akik az ókori világszemlélet szerinti négyszög alakú föld sarkairól érkeznek és feladatuk a szelek visszatartása. Ezek a pusztító szelek jelképesek, amelyek a vég jelét jelentik. Az angyalok parancsot kapnak, hogy a földi élet elpusztítására készülő erőket fékezzék meg, amíg az Urat szolgáló gyülekezet tagjait Isten elpecsételi. Isten szolgája, az angyal keleti irányból érkezik. Az ószövetségi világban pecséttel jelölték meg azokat a rabszolgákat, akiknek visszavonhatatlanul a hovatartozását akarták igazolni. Ez nem csak az ember feletti tulajdon birtoklását jelölte, hanem azt is, hogy a gazda védelmet és gondoskodást biztosít. Isten pecsétje jelenti azt, hogy mi az övéi vagyunk, de jelenti azt is, hogy minden időben, az esztendő utolsó napján is számomra védelem és mentsvár. Ámen.

      Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá