Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. december 28.

Velünk az Isten – 2019. december 28.

„És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A trónon ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! A négy élőlény így szólt: Ámen! És a vének leborultak, és imádták őt.” (Jelenések 5, 13-14)

A mai felolvasott igeszakaszunk sok mindent takar, önmagában ott van benne a holnap és a jövő gondolata egyaránt. Áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő, mert Isten őrizz híven reggel este, Ő hű lesz bármit is hozzon a jövő. Oly igazak e verssorok szavai akkor is, amikor olvassuk a jelenések könyvét. Csodálatos esemény sorozatok leírásával, rengeteg szimbolikus eseményekkel találkozik  a keresztyén olvasó  e könyv tanulmányozása közben. János apostol egyedi talentummal megáldott tanítvány volt. Víziókat láthatott, mennyei hangokat hallhatott és csodálatos dolog történtek vele, ott Patmosz szigetén. Egy szó, mint száz János lát és hall és mindezt lejegyzi az útókor szánmára. Az apostol a földi események belső valóságát tárja az olvasó felé, összevegyíti a mitikus jelképeket, a profetikus utalásokat és az ezeknek megfelelő történelmi eseményekre való célzásokat.  És igy tárja elénk ma, hogy bárány átveszi és felnyitja a könyveket. És mindenki hatalmasan magasztalta a Bárányt. Ő az, aki méltó arra, hogy felnyissa a pecséteket. Valami történni fog az események láncolata elindul. A négy élőlény és a vének leborulása is ezt jelzi, hogy, magasztalták és imádták az Bárányt. Ez a mai kor emberének is gazdag üzenettel tűzdelt, alig karácsony után néhány nappal, hogy a betlehemi jászolban lévő Jézust észrevegyük az Isten bárányát, aki elhordozta a világ bűneit. A másik részben pedig figyelmeztet, hogy válságos idők ígérkeznek, és ezért jó nekünk résen lennünk s bizalmunkat az Úrba kell vetni, mert ha Ő benne bízzunk, semmi baj sem érhet minket, mert Ő velünk van!

Kaszaniczki Csongor,

 Erdőd

Szóljon hozzá